Com valoreu l'estat del dialecte nord-occidental?

Tendeix a la baixa
44% (8 vots)
Té una salut de ferro
28% (5 vots)
Tendeix a l'alça
22% (4 vots)
Està en perill
6% (1 vot)
Vots totals: 18