Consideres necessària més conscienciació i accions a favor del medi ambient i contra el canvi climàtic?

Totalment, el canvi climàtic és una realitat que hem de combatre des de ja
98% (50 vots)
Crec que la situació no és tan greu com se'ns intenta fer veure
2% (1 vot)
Trobo que hi estem treballant suficientment bé
0% (1 vot)
És important cuidar el medi ambient, però tampoc ho veig prioritari
0% (1 vot)
Vots totals: 51