Consideres necessària més conscienciació i accions a favor del medi ambient i contra el canvi climàtic?