Creus que per aconseguir llicencia de caça s'hauria de fer tests psicològics?