Creus que calia descentralitzar els actes de la diada?