Creus que els ajuntaments tenen prou en compte les al·lèrgies a l'hora de dissenyar espais verds?