Creus que és adequat que els nens i nenes facin activitats extraescolars aquest curs?