Creus que la societat avança cap a la igualtat entre dones i homes?