Doneu suport a la vaga sanitària convocada pels metges catalans?