Et sembla correcte que els nens i nenes puguin sortir de casa?