A nivell local, voteu prioritzant al candidat/a o al seu partit?