A nivell local, voteu prioritzant al candidat/a o al seu partit?

Voto en conjunt, tenint en compte el candidat/a i el partit que representa
60% (31 vots)
M'és indiferent el partit, voto la persona que millor representa els meus interessos
23% (12 vots)
Hi ha candidats/es que m'agraden, però que no els/les votaré pel partit que representen
10% (5 vots)
Em fixo més en l'agrupació política que en l'alcadable
8% (4 vots)
Vots totals: 52