Penses que és adient regular les decoracions que es pengen a les façanes dels edificis?

No, si la decoració no vulnera els drets humans fonamentals
40% (12 vots)
Sí, però tenint en compte que les regulacions no coartin la llibertat d'expressió d'altres
27% (8 vots)
No. Com a propietari o llogater tinc el dret a decorar amb el que consideri adient
20% (6 vots)
Sí. L'edifici ha de conservar una estètica
13% (4 vots)
Vots totals: 30