Què creus que s'ha de fer amb l'ós Goiat?

Potser s'hauria de millorar la convivència entre ramader i ós aplicant més seguretat, per exemple
39% (28 vots)
Crec que la reintroducció de l'ós al Pirineu és necessària per fomentar la biodiversitat
39% (28 vots)
Fora de les nostres terres! Només fa que atacar ramats i generar pèrdues
18% (13 vots)
Crec que s'ha de donar prioritat a altres problemes socials
4% (3 vots)
Vots totals: 72