Què en penseu sobre el paper actual de les dones al sector tecnològic?

Cal incentivar més els estudis científics i tècnics entre les joves
32% (9 vots)
Tenen més difícil que els homes l'accés a càrrecs directius i de responsabilitat
29% (8 vots)
El nombre de dones al sector segueix creixent, però encara en són poques
21% (6 vots)
Cada vegada menys dones adopten un perfil acadèmic i laboral encarat a aquest sector
18% (5 vots)
Vots totals: 28