Avís legal

Tel: 973 260 016
CAL NENET RESTAURANT Partida de Butsènit, 38 · 25194 Lleida · Tel: 973 260 016

Avís legal

Tots els continguts del lloc web CAL NENET RESTAURANT —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de CAL NENET RESTAURANT , bé de societats del grup al qual CAL NENET RESTAURANT pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web CAL NENET RESTAURANT és propietat exclusiva de CAL NENET RESTAURANT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web CAL NENET RESTAURANT és de CAL NENET RESTAURANT o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de CAL NENET RESTAURANT o dels seus proveïdors.

CAL NENET RESTAURANT i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de CAL NENET RESTAURANT són marques protegides per CAL NENET RESTAURANT . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de CAL NENET RESTAURANT (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de CAL NENET RESTAURANT constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

CAL NENET RESTAURANT es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, CAL NENET RESTAURANT es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de CAL NENET RESTAURANT com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i CAL NENET RESTAURANT no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. CAL NENET RESTAURANT no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de CAL NENET RESTAURANT .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que CAL NENET RESTAURANT inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que CAL NENET RESTAURANT no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a CAL NENET RESTAURANT no implica que CAL NENET RESTAURANT l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de CAL NENET RESTAURANT es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup CAL NENET RESTAURANT.

CAL NENET RESTAURANT exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de CAL NENET RESTAURANT o de webs de tercers.

CAL NENET RESTAURANT no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de CAL NENET RESTAURANT.

El contingut del web de CAL NENET RESTAURANT únicament és aplicable a territori espanyol.

CAL NENET RESTAURANT garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de CAL NENET RESTAURANT. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de CAL NENET RESTAURANT , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de CAL NENET RESTAURANT enviant un e-mail a: calnenet@calnenet.cat

© CAL NENET RESTAURANT · Tots els drets reservats · Avís legal ·
CAL NENET RESTAURANT Partida de Butsènit, 38 · 25194 Lleida · Tel: 973 260 016