8M. Vaga general feminista 24h

Cartes al director

Més informació

Envia'ns la teva carta a participa@lleida.com

Historial
10-07-2015
Crida per Lleida
10-07-2015
Pau Juvillà
23-06-2015
Pau Juvillà i Francesc Gabarrell
16-06-2015
Vicenç Plans

Pàgines

8M. Vaga general feminista 24h

08-03-2018

 

Aquest 2018, en ple segle XXI, és evident la necessitat de visibilitzar les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona. Les lleis que s’aproven no són suficients, i alguns dels pocs avenços aconseguits en matèria de conciliació són paper mullat, entre d’altres raons per les constants retallades i mesures pressupostàries. Fa segles que les dones ja lluitàvem per poder exercir el dret al vot, el dret al treball i a la formació professional i a la no-discriminació laboral. Avui, des de l’àmbit laboral, encara hem de fer visible:

 • La necessitat de millorar les condicions laborals i aplicar les mesures corresponents per posar fi a la desigualtat laboral, la bretxa salarial, el sostre de vidre i la desigualtat en les pensions.
 • Que les cures no han d’impedir accedir a llocs de treball, ni han de suposar problemes organitzatius, ni penalitzacions en la promoció, ni en el salari, ni en la jubilació.
 • Que cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament en l’àmbit laboral i posar-hi totes les mesures per eradicar la violència masclista. Les dades referents a la violencia masclista continuen sent intolerables.
 • Que calen mesures pressupostàries i normatives que apostin per avenços socials i en matèria de conciliació.
 • La gran precarietat laboral en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i social a la qual es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals i que no poden exercir el seu dret a la vaga.
 • La necessitat de canviar els rols i fer front al sistema patriarcal. Al Departament d’Ensenyament, vora un 75% del personal docent som dones. Les discriminacions i desigualtats que podem patir augmenten amb els constants canvis normatius i les retallades pressupostàries. Entre d’altres.
 • A causa del desenvolupament de la LEC, els nomenaments per ocupar un lloc de treball públic han deixat de ser objectius i transparents. Requisits subjectius com l’entrevista poden impedir obtenir feina pel fet d’estar embarassada o de voler gaudir d’una reducció de jornada per tenir cura d’un fill o una filla o d’un familiar.
 • Les dones amb un contracte laboral (personal laboral) que gaudeixen de les 6 primeres setmanes obligatòries del permís de maternitat no tenen dret a ser nomenades per a una vacant o substitució.
 • Amb l’actual normativa d’adjudicacions d’estiu una dona a la qual se li assigna un contracte a 1 de setembre i està de permís de maternitat o ha parit el dia 1 de setembre, i no compleix els tres requisits (vacant l’any anterior i el mateix ST i tipus de jornada) no té relació contractual amb el Departament fins que no acabi el permís. Aquest trencament del vincle suposa, entre d’altres, la pèrdua d’ajudes, com ara la de mare treballadora.

D’altra banda, com hem assenyalat, cal recordar que les mesures pressupostàries han anat destruint sistemàticament l’estat del benestar i han afectat avenços socials i en matèria de concialiació, com ara els drets relacionats amb les cures. Així, abans del 2012, l’article 24 de la llei de concialiació 8/2006 atorgava el dret que un dels progenitors reduís 1/3 la jornada i en cobrés el 100%, per poder-se dedicar a la cura de l’infant. A partir del 2012, la llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres) va modificar l’article 24 de la llei 8/2006 i la reducció de jornada comporta una minoració de les retribucions.

Aquestes mesures regressives afecten especialment les dones, ja que són les que assumeixen les tasques de cura, raó per la qual cal continuar insistint en la coeducació. USTEC·STEs (IAC) creiem fermament que la coeducació és indispensable per prevenir la violència masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real d’oportunitats. Per tot això considerem que hauria de ser un eix transversal en el currículum educatiu.

Cal que el Departament impulsi accions formatives en matèria de coeducació adreçades a tot el professorat i que aquest sigui un eix prioritari en les seves línies d’actuació i es garanteixi que totes aquestes accions es porten a terme en les instruccions d’inici de curs, sota la supervisió d’un coordinador/a en matèria de coeducació.

Davant les evidències de discriminació de la dona en tots els àmbits, USTEC-STEs (IAC) considera imprescincible una mobilització àmplia des de tots els sectors laborals que culmini en una gran VAGA GENERAL FEMINISTA el 8 de març. És per això que la IAC, de la qual USTEC-STEs forma part, va decidir sumar-se a les demandes del moviment feminista i convocar vaga de 24 hores en un dia tan assenyalat. Ja el 2017 el moviment feminista internacional va començar a impulsar la Vaga Internacional de Dones, que enguany incideix en més de 50 països i en tots els àmbits (consum, cures, estudiantil o laboral).

Cal que continuem evidenciant la necessitat d’un canvi social, econòmic i de les condicions laborals. Cal recordar que cada dia és 8 de març, per la qual cosa USTEC· STEs ens reafirmem en la necessitat d’acompanyar el moviment feminista en una convocatòria de vaga general de 24 hores. Fem una crida, doncs, a tot el personal treballador del Departament d’Educació, homes i dones, a participar-hi.

USTEC-STEs Lleida

Cartes al director

Obrim un nou espai a Lleida.com, les cartes al director, on hi publicarem totes aquelles cartes que ens arribin i que siguin publicables al nostre mitjà. Hi recollirem articles d’opinió, queixes, denúncies i preguntes, d’on intentarem obtenir la resposta dels implicats en la mesura que sigui possible.

Per enviar-nos les cartes només caldrà que ens les feu arribar a través del correu participa@lleida.com.

Condicions

 • Les cartes han de venir com a fitxers adjunts o escrites dins del mateix correu electrònic
 • Necessitem la identificació de l’autor (nom complert, adreça, DNI i telèfon)
 • Incloure si es vol que es publiqui sota pseudònim o inicials. Si no es diu el contrari es publicarà el nom sencer i el càrrec, si és el cas.
 • Lleida.com es reserva el dret de publicació i de resum, si aquests superen els 2.000 caràcters.

Agenda

juny

dl dt dc dj dv ds dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Enquesta

S'hauria de contemplar la violència vicària com a violència de gènere?