Avís legal

Tel: 973 232 518 - 977 770 207
CONRAD2 Ctra. LL-11 Km.10 · 25001 LLEIDA · Tel: 973 232 518 - 977 770 207
Localització

Avís legal

Tots els continguts del lloc web CONRAD2 —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de CONRAD2 , bé de societats del grup al qual CONRAD2 pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web CONRAD2 és propietat exclusiva de CONRAD2 i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web CONRAD2 és de CONRAD2 o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de CONRAD2 o dels seus proveïdors.

CONRAD2 i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de CONRAD2 són marques protegides per CONRAD2 . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de CONRAD2 (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de CONRAD2 constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

CONRAD2 es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, CONRAD2 es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de CONRAD2 com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i CONRAD2 no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. CONRAD2 no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de CONRAD2 .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que CONRAD2 inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que CONRAD2 no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a CONRAD2 no implica que CONRAD2 l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de CONRAD2 es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup CONRAD2.

CONRAD2 exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de CONRAD2 o de webs de tercers.

CONRAD2 no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de CONRAD2.

El contingut del web de CONRAD2 únicament és aplicable a territori espanyol.

CONRAD2 garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de CONRAD2. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de CONRAD2 , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de CONRAD2 enviant un e-mail a: info@conrad2.com

© CONRAD2 · Tots els drets reservats · Avís legal ·
CONRAD2 Ctra. LL-11 Km.10 · 25001 LLEIDA · Tel: 973 232 518 - 977 770 207