LES GOLFES

LES GOLFES

L’humarau, o golfes, és l’espai de la casa situat sota la teulada. A Çò de Joanchiquet està format per dos espais diferenciats, l’un corresponent al primitiu habitatge de la família, i l’altre (el més gran), a la residència que es va bastir al segle XVIII. S’accedeix a tots dos espais per l’escala principal de l’edifici, que quedava tancada habitualment a les cases araneses per una porta al tram de l’escala cap al primer pis i una altra porta del primer pis cap a l’humarau.

Les golfes complien principalment dues funcions: d’una banda, eren el lloc on es conservaven diversos productes necessaris per a l’alimentació de la família; i de l’altra, servien com a dipòsit o magatzem de tots aquells mobles i estris que ja no s’utilitzaven.

Durant l’hivern, aquest espai també s’aprofitava per eixugar-hi la roba i per assecar-hi les pinyes de panís.

A les golfes trobem l’humaralet. Es tracta d’un petit espai tancat on hi ha el colomer per als coloms que servien d’aliment a la família. Els coloms sortien a fora per una petita llosa foradada col·locada a la teulada de l’humaralet.

Les huches eren grans caixons de fusta amb tapadora on es guardava el cereal que s’havia de conservar mentre no fos necessari moldre’l.

De les nombroses caixes que trobem a les golfes de Joanchiquet, únicament una és una hucha; la resta corresponen a caixes de núvia que van ser reaprofitades per guardar-hi el cereal.

Les caixes de núvia es feien servir per transportar i guardar l’aixovar de la núvia després de les noces. L’aixovar podia contenir roba blanca, llençols, mobles, joies, diners, etc., en funció de la posició econòmica de la família de la núvia. 

← Tornar
© Ecomuseu çò de Joanchiquet · Tots els drets reservats · Avís legal ·
Ecomuseu çò de Joanchiquet Major · 25551 VILAMÒS, Lleida · Tel: 973 641 815