Avís legal

Avís legal

Tots els continguts del lloc web Mina Vitòria —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Mina Vitòria , bé de societats del grup al qual Mina Vitòria pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Mina Vitòria és propietat exclusiva de Mina Vitòria i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Mina Vitòria és de Mina Vitòria o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Mina Vitòria o dels seus proveïdors.

Mina Vitòria i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Mina Vitòria són marques protegides per Mina Vitòria . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Mina Vitòria (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Mina Vitòria constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Mina Vitòria es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Mina Vitòria es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Mina Vitòria com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Mina Vitòria no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Mina Vitòria no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Mina Vitòria .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Mina Vitòria inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Mina Vitòria no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Mina Vitòria no implica que Mina Vitòria l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Mina Vitòria es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Mina Vitòria.

Mina Vitòria exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Mina Vitòria o de webs de tercers.

Mina Vitòria no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Mina Vitòria.

El contingut del web de Mina Vitòria únicament és aplicable a territori espanyol.

Mina Vitòria garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Mina Vitòria. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Mina Vitòria , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Mina Vitòria enviant un e-mail a: info.museu@aran.org

© Mina Victòria · Tots els drets reservats · Avís legal ·
Mina Vitòria Major · 25551 VILAMÒS, Lleida · Tel: 973 641 815