Aspid va aconseguir feina per a 125 persones amb discapacitat o aturades el 2020

REDACCIÓ
21-04-2021
  • Aspid va aconseguir feina per a 125 persones amb discapacitat o aturades el 2020
  • Aspid va aconseguir feina per a 125 persones amb discapacitat o aturades el 2020

Els Serveis d’Orientació, Formació i Intermediació Laboral d'ASPID van atendre l’any 2020 un total de 754 persones amb discapacitat reconeguda i/o amb situació de vulnerabilitat i que necessiten un servei especialitzat d’acompanyament per aconseguir una ocupació estable, i van aconseguir que 125 dels usuaris atesos (el 16,6%) s’incorporessin al mercat laboral. Igualment, els tècnics d’ASPID van visitar 239 empreses, van gestionar 255 ofertes de treball i van contribuir a la creació de 32 empreses.

D’altra banda banda, van passar per l’àrea de formació 210 alumnes, amb 1.452 hores impartides, segons han explicat aquest matí els responsables de l’entitat en l’acte de presentació del balanç dels serveis d’integració laboral corresponent a l’any 2020. La majoria dels col·lectius atesos el conformaven persones amb discapacitat, nascudes a l’Estat espanyol, majors de 46 anys aturats de llarga durada i amb poca formació reglada.

En conjunt, l’any passat es va registrar una disminució del 40% en el total de persones ateses degut a la disminució dels projectes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la desactivació de la borsa d’intermediació com a conseqüència de la COVID-19.


Aspid va atendre gairebé 3.000 persones el 2020, un 10% més respecte a l'any anterior

Gairebé 3.000 persones ateses per Aspid el 2020, un 10% més respecte a l'any anterior

La presidenta d’ASPID, Bibiana Bendicho, ha destacat en el decurs de la presentació que “un dels eixos de treball de l’entitat es la inserció laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social, necessari per afavorir la seva autonomia”, i ha recordat que “la taxa d’atur d’aquests col·lectius està 10 punts per sobre respecte a la de la població en general”.

Bendicho ha reclamat també a la Generalitat de Catalunya que caldria canviar la durada i certs criteris d’aplicació dels programes de formació, orientació i seguiment laboral, posant com a exemple el fet que hi ha comarques amb una demografia insuficient per implementar certs projectes d’aquest àmbit o que programes amb un any de vigència són massa curts per cobrir certs objectius. 

Perfil del usuaris atesos

Lídia Méndez, directora del Servei d’Integració laboral d’ASPID, ha explicat que de les 754 persones ateses, el 60% va ser persones amb discapacitat i la resta persones amb risc d’exclusió social. En relació al gènere, continua la tendència equitativa en la incorporació als programes (51% de dones i 49% d’homes). Quan a la procedència, el 77% és nacional, el 15% extracomunitari i el 8% comunitari.

El 48% de les persones ateses era major de 46 anys, tot i que es poden veure petites variacions segons la comarca. En els darrers anys ASPID s’ha especialitzant en col·lectius amb més dificultat d’ accés al mercat de treball i que van cronificant la seva situació d'atur, i entre aquests destaquen els majors de 46 anys i amb baixa qualificació. A nivell d’estudis, la majoria no tenen estudis o estudis primaris (42%) o bé tenen algun tipus de formació professional (25%).

El 17% de les 94 persones que van arribar al servei no percebien cap tipus de prestació, i solament un 5% encara estava rebent la prestació de l’atur. La majoria d’aquestes portaven un mínim d’un any sense treballar un temps perllongat d’atur que provocava la pèrdua d’hàbits laborals i el conseqüent allunyament del que demana el mercat. Quasi la meitat de les persones ateses depenia de prestacions d’emergència.

Àmbit de la formació

Durant l’ any 2020, conseqüència a la situació sanitària per la COVID-19 ASPID va haver d’adaptar la metodologia, incrementant durant gran part del període l’atenció en línia i prioritzant l’atenció individual per sobre de la grupal, per les restriccions existents.

En total es van desenvolupar 1.075 hores de formació, i es van formar a 210 persones.

D’aquestes, 835 hores van ser de formació bàsica, instrumental i transversal (alfabetització en informàtica, tècniques per a la recerca d’eina, com preparar una entrevista laboral, etc.), amb 178 participants als diferents mòduls. Les altres 240 hores van ser de Formació Tècnic Professional més especialitzada i amb pràctiques a l’empresa, amb 32 alumnes, repartides en 2 cursos on line (Atenció domiciliària i a residències i Cura i atenció a persones dependents, amb la col·laboració de NeuroLleida).

Els efectes de la Covid-19

Cal considerar que el teixit empresarial lleidatà es va veure ja des de l’any passat molt afectat per la pandèmia, amb sectors que van caure en picat (serveis relacionats amb l’oci i la cultural, la restauració, la construcció, etc.) i altres que van veure incrementada la demanda de professionals (agroalimentari, sanitari, residencial, comerç alimentari, logística...). Aquest fet va afavorir que es pogués accedir a un nombre elevat d’ofertes de sectors molt concrets (pràcticament les mateixes que l’any anterior), però que en moltes ocasions no es van poder cobrir donat que un gruix important dels candidats pertanyien al grup considerat de risc o més vulnerables a la COVID-19.

De fet, un 43% dels aturats que buscaven feina a través d’ASPID van aturar aquest procés, mentre que del total de persones que ja estaven treballant, la meitat es va veure afectada d’una manera o altra (ERTO, reducció d’hores, acomiadament...).

De les 255 ofertes gestionades, 19 van ser específicament per a cobrir la LISMI i la resta per necessitat de cobertura de personal. Dels 125 usuaris inserits, 83% van correspondre a persones amb discapacitat, i el 17% restant a persones amb risc d’exclusió social. En total, es van formalitzar 172 contractes (alguns usuaris van formalitzar més d’un contracte). El 83% es va inserir en el mercat ordinari i un 17% a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció. Quan a la temporalitat, el 63% de les contractacions va ser de menys de 6 mesos, i solament un 11% va correspondre a contractes indefinits. El 71% dels contracte es van formalitzar a jornada completa.

Pel que fa al programa d’Emprenedoria i Autoocupació, tot i que el 2020 va ser també un any molt complicat per al treball autònom, gràcies a l’aparició de noves oportunitats Aspid va poder assessorar i acompanyar 32 emprenedors, 5 més que l’any 2019. El gruix d’aquest col·lectiu estava conformat per persones menors de 45 anys.

Els Serveis d’Orientació, Formació i Intermediació Laboral d’ASPID, creats l’any 2001, van desenvolupar l’any 2020 un total de 22 projectes, pertanyents a 7 programes, a les comarques de l’Alt Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. En total, va comptar amb 21 professionals directes, entre orientadors laborals, tècnics d’empresa i diplomats i llicenciats en àmbit social.

Comparteix

També t'interessarà