⏯️ Dos centres lleidatans, Escoles Sentinella per combatre la covid en l'educació

REDACCIÓ
Publicat: 
30-11-2021
Actualitzat: 30-11-2021 20:35
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • ⏯️ Dos centres lleidatans, Escoles Sentinella per combatre la covid en l'educació
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu

Dues escoles lleidatanes formen part del projecte Escoles Sentinella, una iniciativa dels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat que tenen l’objectiu principal de monitoritzar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar a partir del seguiment actiu de l’alumnat, famílies i personal docent i no docent de 26 centres educatius arreu de Catalunya durant els cursos 2020/2021 i 2021/2022. Entre aquests centres, s'hi troben l’Institut Torre Vicens de Lleida Escola Mossèn Josep Arques de Cervera. Els resultats obtinguts permetran dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils per la prevenció i el control d’aquesta epidèmia. 

En aquest sentit, el bloc de recerca participativa del projecte Escoles Sentinella, que coordina el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa en el marc del projecte europeu CONNECT, va implementar durant el primer any d’Escoles Sentinella un procés de recerca participativa en el què 866 estudiants, juntament amb el seu professorat i famílies, van participar per elaborar recomanacions de millora de la prevenció de la COVID-19 a les escoles. Fruit d’aquest procés, es van prioritzar 4 eixos amb mesures complementàries que els participants van recomanar que s’implementin com a complement de les mesures que es recomanen de: rentat de mans, distància social, ús de mascareta i ventilació.

Un dels eixos feia referència a mesures de salut mental i social, mentre que els altres feien referència a promoure:  la participació de l’alumnat i famílies en la presa de decisions sobre com s’implementen les mesures de prevenció a les escoles, intervencions educatives i de comunicació per millorar l’aprenentatge i la informació entorn d’aspectes relacionats amb la pandèmia, l’adaptació de les infraestructures i la minimització dels residus derivats de les mesures de prevenció i intervencions per fer front a les desigualtats socials i la bretxa digital. Es va prioritzar la de salut mental donades les dades epidemiològiques que mostraven que un 12% de l’alumnat de l’ESO i entre un 37 i un 47% de Batxillerat i Cicles Formatius afirmaven que el seu estat de salut mental havia empitjorat després de la pandèmia (segons un estudi dut a terme pel CEEISCAT en el marc d’Escoles Sentinella).

Les mesures complementàries que van sorgir del procés participatiu del curs 2020-2021 per millorar la prevenció de la infecció pel SARS-CoV-2 es poden consultar en aquesta pàgina.

D'altra banda, durant el curs 20-21, sis Escoles Sentinella han implementat una recerca participativa per elaborar recomanacions de millora de la prevenció del SARS-CoV-2 a les escoles. En aquesta recerca hi van participar 24 docents, 868 alumnes i les seves famílies. Fruit d’aquest procés es van consensuar 58 recomanacions complementàries a les decretades des de salut pública (rentat de mans, distància social, ús de mascareta i ventilació). Aquestes giren entorn de 5 eixos: 1) prevenció amb participació de la comunitat educativa i d’altres actors socials, 2) comunicació i educació per la prevenció, 3) salut física, mental i social i 4) desigualtats socials i 5) adaptar infraestructures i el seu ús i minimitzar residus derivats de les mesures de prevenció.

Les recomanacions es van presentar en el 1r Congrés d’Escoles Sentinella, celebrat el 3 de juny de 2021, al que van assistir responsables de polítiques educatives i de salut pública, la comunitat científica del projecte d’Escoles Sentinella i la comunitat educativa. En aquest congrés, els representants dels diferents paquets de treball van poder presentar els resultats de la seva recerca i l’alumnat i el professorat van tenir l’oportunitat de fer públiques les recomanacions consensuades per la comunitat educativa i la científica.

De cara a la fase d’implementació, s’ha dut a terme un procés de priorització i s’han identificat 14 recomanacions prioritàries que responen als problemes que més van ser identificats pels centres educatius. Durant el curs 2021-22 des de diferents blocs del projecte Escoles Sentinella s’implementarà la prioritat que fa referència a la promoció de la salut mental, mentre que per a la implementació de les altres es convida a l’alumnat a que les implementi mitjançant processos de recerca participativa dins dels Treballs de Recerca com ara els de batxillerat.

Podeu consultar el document amb les recomanacions prioritzades en aquesta pàgina.

 

Comparteix

També t'interessarà