Els sindicats de presons i Justícia pacten per augmentar la plantilla i la seguretat

REDACCIÓ / ACN
Publicat: 
23-03-2023
Actualitzat: 23-03-2023 8:44
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • º
    Peu de foto: 
    Foto Gemma Sánchez (ACN)

Els sindicats de funcionaris de presons i el Departament de Justícia han signat aquest dimecres a la tarda un acord per incrementar les plantilles als centres penitenciaris en com a mínim 350 places fins el 2025 i augmentar la seguretat dels treballadors. Amb el compromís de Justícia, al qual ha tingut accés l'ACN, els treballadors han abandonat el tancament als despatxos de diversos directors de presons iniciats aquest dimarts i han desconvocat les mobilitzacions previstes per aquest dijous a tots els centres penitenciaris. L'acord inclou noves mesures com detectors de drons, càmeres unipersonals i esprais per aturar incidents, així com vigilar els presos amb malalties mentals i augmentar la seguretat als DERT.

El pacte ha estat firmat pel secretari general de Justícia, Jordi Martinoy, i el secretari de Mesures Penals i Reinserció, Amand Calderó, i pels sindicats UGT, CCOO, CSIF, Intersindical i ACAIP.

Aturada de 20 minuts a les presons catalanes per exigir més seguretat per als funcionaris
Peu de foto: 
Fuentes B (ACN)

En concret, els sindicats demanaven un augment net de 600 places els propers tres anys. Justícia diu que "té la ferma voluntat d'incloure un mínim de 350 places dels diferents cossos a les ofertes d'ocupació pública de la Generalitat per als anys 2024 i 2025". Aquesta xifra es podria veure incrementada en funció dels resultats d'una auditoria que es farà els propers sis mesos sobre la necessitat d'efectius als centres penitenciaris. A més, s'inclourà tot el personal interí de totes les llistes en una única borsa d'interins sota el criteri d'antiguitat, i s'obrirà la borsa amb una nova convocatòria en un termini màxim de dos mesos.

Pel que fa a l'augment de les mesures de seguretat, el departament ha reiterat el seu objectiu de no tenir cap agressió d'interns a funcionaris i ha recordat que el 2021 es va fer un estudi que va acabar amb el disseny d'un model de sis eixos basats en la prevenció, la gestió del risc i el treball transversal.

El primer eix inclou la sistematització d'un model estàndard de serveis, auditories de sistemes i mesures de seguretat i prevenció. També s'està definint un model de cel·les de seguretat reforçada als DERT i s'incorporaran noves tecnologies, com la detecció de drons entre el 2024 i el 2025, una prova pilot amb càmeres entre abril i juny unipersonals i una altra prova pilot en el mateix període per usar aerosols d'acció adequada per avaluar la seva eficàcia davant d'incidents en espais tancats i abans que entrin els equips d'intervenció. Aquest mateix segon trimestre es revisaran els criteris d'ubicació dels interns de major risc als diferents DERT del sistema. L'actual model es basa en l'equilibri de riscos a tots els departaments, i ara es valorarà la possibilitat de potenciar la seva especialització. Durant la segona meitat d'aquest any es farà una revisió i adequació per garantir l'estat òptim dels DERT d'alta capacitat.

El segon eix és el del suport mèdic, psicològic i jurídic als treballadors que han patit una agressió. Així, es garantirà l'assistència mèdica immediata al propi centre i es facilitarà la posterior assistència per part de la mútua laboral. S'informarà i es facilitarà assistència jurídica als professionals i se'ls farà oferiment d'accions legals. En dos mesos  hi haurà una nova regulació que inclou el compromís de garantir la presentació de denúncia en tots els casos d'agressió, siguin lleus o greus. Per últim, es facilitarà assistència psicològica mitjançant el Servei de Suport Psicològic del departament.

El tercer eix és sobre la gestió de la informació i l'anàlisi. Es busca un model basat en la intel·ligència penitenciària i la prevenció de conflictes i incidents. Es farà una recepció centralitzada de la informació, s'analitzarà i es generaran propostes d'actuació per potenciar la prevenció d'incidents. S'harmonitzaran les actuacions del personal de suport davant de situacions de crisi: el cap de serveis valorarà el tipus d'equipament i mitjans que s'han de portar segons el cas. Es farà una prova pilot d'això a partir de l'abril a la presó de Joves de la Roca del Vallès. Per últim, en dos mesos es regularà l'harmonització dels protocols de seguretat per als presos amb risc de conducta violenta.

El quart eix és el de l'anàlisi dels incidents com a estratègia d'autoaprenentatge organitzativa, amb propostes de mesures correctores dels incidents crítics, i la detecció, prevenció i intervenció individual davant de casos de violència sexual.

El cinquè eix són les estratègies per minimitzar les causes relacionades amb les característiques dels interns. Ja s'està implantant a tots els centres un programa de detenció, monitorització i intervenció sobre els interns amb risc extrem de violència intrainstitucional (RECVI). S'ha consensuat amb el Departament de Salut la presència de professionals de salut mental als DERT i s'incorporaran als equips RECVI. Així, es millorarà la coordinació i la supervisió de la presa de la medicació, cosa que permetrà crear alertes per a aquells interns amb problemes de salut mental que abandonin la medicació pautada.

El sisè i últim eix és el de la formació teòrica i pràctica, tant la inicial per als recent incorporats com la continuada per al personal de base i els comandaments intermedis. Es farà una planificació anual de simulacres.

Comparteix

També t'interessarà