Actualitat

Antoni Brufau: "Sóc un defensor de la unió entre universitats i empreses"

SEGREcom
26-11-2015
  • Antoni Brufau: "Sóc un defensor de la unió entre universitats i empreses"

Entrevista a Antoni Brufau, president de Repsol YPF, feta per SEGRE.com


Què va pensar al saber que Alumni UdL li entregaria el premi Alfons de Borja?
Sempre és un orgull ser reconegut pel món universitari. Sóc un ferm defensor de la necessitat que hi hagi més unió entre la universitat i les empreses, i des de les meues responsabilitats així ho he promogut sempre. Que l’associació d’amics i exalumnes de la UdL, la universitat de referència de la meua terra, tingui en compte la meua tasca és una gran satisfacció.

Quin creu que és el paper que juga la UdL en el desenvolupament de la societat de Lleida?
La innovació i el talent són fonamentals per superar els reptes econòmics i socials, i d’això n’hi ha molt a les universitats en general i, en concret, a la Universitat de Lleida. Cal donar suport als emprenedors i fomentar les apostes tecnològiques, especialment a través de la col·laboració entre universitats, centres públics d’innovació i empreses, un àmbit en què hem avançat molt en els últims anys. A la UdL hi ha molt talent i projectes emprenedors que necessiten orientació i ajuda. Si som capaços de generar el clima adequat, aquests emprenedors seran agents dinamitzadors de la societat lleidatana.

Com veu la marxa actual de l’economia espanyola?
L’economia espanyola està creixent actualment més del doble que el conjunt de la zona euro. Segons les dades del tercer trimestre, el PIB espanyol estaria creixent al 3,4% interanual, mentre que en el conjunt dels dinou països que componen l’eurozona el creixement és de l’1,6%. I els principals organismes internacionals (Fons Monetari Internacional, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics i Comissió Europea) auguren un creixement per a Espanya en el conjunt de l’any superior al 3 per cent. Els factors que expliquen aquest creixement diferencial són la creació sostinguda d’ocupació, la solidesa de la confiança en l’economia espanyola, la reducció de la prima de risc, la política monetària expansiva del BCE, la depreciació de l’euro i els baixos preus del petroli. A més, en aquest sentit, el creixement econòmic a Espanya mostra una composició robusta, tant des d’un punt de vista sectorial com geogràfic. Creixen els dos components de la demanda nacional, consum i inversió, i també creixen les exportacions. Pel que fa a l’oferta, tant la indústria com els serveis evolucionen favorablement.

I a Catalunya?
En aquest sentit, Catalunya constitueix un dels principals centres neuràlgics de l’economia espanyola, tant pel pes de la seua indústria com pel del turisme. La favorable evolució de l’economia catalana està contribuint al bon acompliment del PIB espanyol.

Finalment, i a Lleida, on vostè presideix des de l’any 2011 GlobaLleida?
El PIB de Lleida representa el 6 per cent del total de Catalunya. Els motors del creixement del PIB lleidatà resideixen en els sectors agroalimentari i turístic, de manera que les activitats relacionades amb el turisme suposen pràcticament la meitat del creixement, i un 70 per cent de les exportacions de béns corresponen, al seu torn, al sector agroalimentari.

Quin paper creu que pot jugar la gran empresa per dinamitzar l’economia de les comarques de Lleida?
El sector exportador juga un paper molt rellevant en la recuperació del PIB del conjunt d’Espanya. Durant els últims anys, està augmentant la massa d’empreses exportadores i, per a això, un factor que cal tenir en compte és la mida de les companyies. En aquest sentit, les grans empreses afavoreixen la dinamització del sector exportador del conjunt del país, dinamitzant al seu torn les economies regionals, com és el cas de l’economia lleidatana, a través del foment de les seues exportacions en sectors capdavanters com l’agroalimentari i el turístic.

Afecta Repsol la caiguda del preu del petroli?
Sense cap dubte. No obstant, Repsol és una empresa integrada, per la qual cosa està més protegida que altres companyies del sector la principal font d’ingressos de les quals és la comercialització primària d’aquest bé davant de la caiguda dels preus del cru. Aquesta integració implica que Repsol no només es dedica a explorar, produir i vendre cru, sinó que a més també compra i utilitza aquesta matèria primera a les seues refineries per tal d’elaborar i vendre productes petrolífers destinats al consum final. La caiguda del preu del cru és un avantatge per a l’activitat de refinament i de comercialització de combustibles de Repsol, ja que els preus baixos estimulen un major consum de productes refinats de petroli, especialment de combustibles per a automoció. Amb això, la companyia aconsegueix en certa mesura esmorteir l’efecte d’un entorn de preus baixos del cru i del gas, que incideixen en les seues activitats d’exploració i producció d’hidrocarburs. En qualsevol cas, en un entorn de baixos preus del petroli el més important per a una empresa com Repsol és ajustar-s’hi.

Com afronta el futur?
El Pla Estratègic 2016-2020 de la companyia ha marcat els objectius de creació de valor en qualsevol escenari i d’augment de la resiliència davant dels diferents cicles del preu del petroli. Per portar-ho a terme, la companyia se centrarà en l’eficiència i en la gestió activa de la seua cartera, fet que permetrà autofinançar-se el desenvolupament, reduir el deute i mantenir una competitiva retribució l’accionista. I tot plegat, sense renunciar als compromisos de sostenibilitat i seguretat vigents a Repsol.

Comparteix

Altres notícies del dia