Qui Som

SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA S.L. és una empresa participada pel Grup Segre, l’empresa tecnològica Internet Web Serveis i la Diputació de Lleida entre altres.

Es dedica a gestionar, desenvolupar, i difondre els continguts del portal de Internet www.lleida.com nascut a l'any 2000.

Després de 14 anys amb una audiència fidel estem dedicant tots els nostres esforços en reprogramar tot el portal, oferint nous i millors serveis i amb una interfície totalment renovada.

Els continguts inclouen informacions de notícies actualitzades cada poques hores, agenda cultural lúdica i d’activitats diverses, continguts empresarials, administratius, de serveis, de municipis, de turisme, etc. Relacionats amb el territori de la província de Lleida, així com seccions de participació ciutadana.

Els propòsits del projecte son:

  • Posar a disposició de tot tipus d'entitats públiques i privades relacionades amb Lleida (associacions, empreses, agrupacions, sindicats, partits polítics, religions, fòrums cívics, científics, esportius, culturals, etc.) una plataforma en la qual informar i trobar informació sobre qualsevol assumpte referit als interessos dels ciutadans i entitats de Lleida.

  • Dotar a la Societat Portal de Lleida d’una estructura empresarial amb autonomia financera que asseguri la continuïtat dels serveis, permeti incorporar noves tècniques d'intercomunicació i faciliti el desenvolupament de projectes de serveis avançats derivats del coneixement tecnològic acumulat i de l'ús de la plataforma del portal.

Comparteix la pàgina