Condicions d'us dels formularis

Condicions d'us del formulari

Les seves dades passaran a formar part d'una base de dades, propietat de l'empresa SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA S.L. amb domicili a Carrer Princep de Viana 78, altell 6. 25008 Lleida. Vostè té dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició que podrà exercir mitjançant escrit a l'adreça abans indicada. Per la present autoritza expressament al fet que la companyia abans citada li enviïn informació sobre els seus productes a l'adreça electrònica que ha facilitat.

Li informem que les dades que ens facilita no seran cedits en cap concepte sense expressa autorització. I seran tractats dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD). Seran inclosos en un fitxer informàtic denominat clients, La funció de recaptar aquestes dades és poder elaborar un pressupost, informar-los dels nostres serveis i productes de la nostra empresa, i en signar aquest formulari estan acceptant expressament la recepció dels mateixos, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament aquest formulari seria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d'aquest fitxer és SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL amb CIF B25462854, amb domicili a l'efecte de notificacions C/Princep de Viana 78, altell 6 (C.P.25008) Lleida. Li informem que les seves dades no seran cedides a cap altra companyia que no sigui la gestora de present formulari. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari. Vostè té dret a l'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l'adreça abans indicada o per correu electrònic a administracio@lleida.com. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

 

 

Comparteix la pàgina