Actualitat

Demanen classes de religió islàmica en 1 de cada 10 escoles

SEGREcom
01-03-2016
  • Demanen classes de religió islàmica en 1 de cada 10 escoles

Un 52,4% d’escoles catalanes no recull la diversitat religiosa en el projecte curricular. Així ho indica l’estudi La diversitat cultural i religiosa als centres d’infantil i primària de Catalunya elaborat pel Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE) de la Universitat de Lleida, la investigadora principal del qual és Núria Llevot. Després d’estudiar 380 centres, la UdL constata que aquesta temàtica s’aborda àmpliament en les escoles amb més estrangers i amb suport extern. El 70,5 per cent de les escoles enquestades afirmen no tenir un responsable per gestionar la diversitat religiosa, però un 48,2 per cent la treballa en diverses assignatures (un 54% al medi social, un 31% en les tutories i un 7,7% a música, per exemple). Així mateix, un 66,8% de centres han adaptat els menús escolars i sols un 7,4% afirma haver viscut conflictes relacionats amb la diversitat cultural.

Un 9,7% d’escoles han rebut peticions per impartir religió islàmica; un 4,2%, evangèlica; un 1,6%, de Testimonis de Jehovà; i un 0,5%, jueva. La resposta va ser negativa en totes les peticions de musulmans i jueus per diversos motius. Un 50% d’alumnes cursen alternativa a la religió i un 24%, educació ciutadana i valors. Un 21 per cent cursa religió catòlica. Un 75% de docents creu que la religió s’ha d’ensenyar fora de l’escola.

Comparteix

Altres notícies del dia

Enquesta