Actualitat

El Museu de Lleida, adscrit a la Generalitat a partir d'ara

SEGREcom
26-11-2014
  • El Museu de Lleida, adscrit a la Generalitat a partir d'ara

El Museu de Lleida ha quedat adscrit a la Generalitat. O el que és el mateix, serà la seua administració de referència i el departament de Cultura serà el membre del Consorci del Museu de Lleida (integrat per Cultura, la Diputació, la Paeria, el consell comarcal del Segrià i el bisbat) que liderarà la gestió de l'equipament dins del consorci. Així ho van acordar en la reunió plenària de dilluns. Encara que protocol·làriament ja era la conselleria la que presidia l'esmentat consorci, aquest acord implica que es complirà amb la Llei 23/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat d'Administració Local pel que fa al règim jurídic dels consorcis.

Un dels primers passos en què es posarà de manifest és que serà la Generalitat l'organisme que convoqui el concurs públic per escollir el nou director en substitució de Montserrat Macià. A partir d'aquí, probablement ja amb la nova direcció, es decidiran les línies a seguir, entre les quals les que afectaran el personal.

El fet que els estatuts dels consorcis han de preveure que s'adscriuran a una de les administracions és una de les principals novetats que introdueix l'esmentada llei.

Al seu torn, l'administració d'adscripció s'ha d'escollir segons certs criteris de prioritat, entre els quals destaquen finançar en més del 50% o en el seu defecte, en gran manera l'activitat del consorci, tenint en compte tant l'aportació del fons patrimonial com la concedida cada any. No és l'únic criteri de prioritat, però sí que és un dels que deixen la porta oberta que l'administració d'adscripció variï cada exercici pressupostari, en funció de si es compleixen o no els criteris.

finançament

El Govern, amb 342.000 €, és l'administració que finançarà el Museu en gran manera el 2015

Comparteix

Altres notícies del dia