Acció Climàtica destina prop d'1,5 MEUR a l'arranjament de camins Àger

ACN
30-09-2021
  • Acció Climàtica destina prop d'1,5 MEUR a l'arranjament de camins Àger
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu

El Departament d'Acció Climàtica iniciarà, en un parell de mesos, obres per a l'arranjament i millora de dos camins rurals. El primer és el camí de Vilamajor als Masos de Millà i Mas de Marcó, a Àger (Noguera), que fa prop de 10 quilòmetres i les obres s'executaran durant 9 mesos per 671.121 euros. El segon és el camí d'accés a Llagunes, a Soriguera (Pallars Sobirà) on s'ha d'estabilitzar el talús en el seu encreuament amb el barranc de Coma Sarrera. En aquest cas, les obres s'executaran durant 6,5 mesos i l'actuació preveu un import total de 791.827 euros. Pel Departament, aquestes inversions permeten reduir el despoblament de zones rurals ja que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i faciliten l'accés a serveis bàsics.

En el cas del camí d'Àger, entre els anys 1996 i 1997, el Departament va fer una actuació al camí de Vilamajor als masos de Millà i Mas de Marcó consistent en l'eixamplament del camí, amb el corresponent moviment de terres, la construcció del drenatge longitudinal i transversal i la construcció del paviment.

Amb el pas del temps, l'ús del camí i la manca de treballs de conservació i de manteniment per motius pressupostaris per part de l'Ajuntament, que n'és el titular, ha suposat el deteriorament progressiu del camí, cosa que en dificulta la transitivitat i compromet la seguretat dels vehicles dels usuaris i dels veïns que el fan servir per accedir a la seva residència habitual, i també a les explotacions agro-ramaderes, camps de cultiu i boscos, principalment.

Per això, l'Ajuntament d'Àger va fer una petició al Departament per a la redacció i execució del projecte d'arranjament de la totalitat del camí, el qual té una llargada de 9,436 quilòmetres. El Departament va respondre positivament a la seva petició i ha redactat el projecte, document que ha servit per fer la licitació i adjudicació i posteriorment la contractació i execució de les obres directament per part d'Acció Climàtica.

El nou projecte defineix les actuacions bàsicament de moviment de terres en neteja de cunetes o despreniments en talussos, neteja de passos transversals en bon estat en la seva majoria i construcció de 3 nous i estabilització d'un talús localitzat, i també la construcció d'un nou ferm i acabat amb la senyalització vertical i balisament.

El Departament també iniciarà en dos mesos les obres per a l'execució del projecte d'arranjament del camí d'accés a les Llagunes i estabilització del talús en el seu encreuament amb el barranc de Coma Sarrera, en el terme municipal de Soriguera. L'Ajuntament també en va sol·licitar una actuació al Departament pel perill que suposen els despreniments al pas per aquest punt.

Acció Climàtica va encarregar a l'empresa pública Infraestructures.cat, el febrer de 20219, la gestió de la redacció d'un projecte constructiu per desenvolupar-hi la millor solució, atenent la necessitat de garantir la seguretat de pas al trànsit de vehicles i persones pel camí en el tram de despreniments propers al barranc.

El projecte proposa com a millor alternativa l'execució d'un nou pont aigües avall en l'encreuament mateix del barranc, conjuntament amb la millora i pavimentació del camí actual fins a la carretera N-260.
 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta