Balaguer aprova la nova ordenança de mercats de venda no sedentària

REDACCIÓ
26-06-2020
  • Balaguer aprova la nova ordenança de mercats de venda no sedentària
  • Balaguer aprova la nova ordenança de mercats de venda no sedentària

La Paeria de Balaguer ha aprovat per unanimitat en el ple ordinari celebrat aquest dijous la nova ordenança de mercats de venda no sedentària. La nova normativa vol millorar, reforçar i modernitzar, sobretot, el mercat setmanal dels dissabtes però també altres que es fan durant l'any a la ciutat com, per exemple, el de Santa Llúcia.

L'aprovació inicial d’aquesta nova ordenança arriba després que la Paeria s'hagi reunit amb paradistes, representants del sector comercial de la ciutat, així com dels veïns del centre històric. La Paeria també va fer a principis una consulta pública prèvia a través del portal web de la Paeria perquè tothom hi pogués dir la seva i fer les propostes que creguin convenients, en especial els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Entre les propostes fetes pels propis paradistes, el mercat setmanal es continuarà traslladant al divendres anterior sempre que Nadal, Cap d'Any o el dia del Sant Crist s'escaigui en dissabte però l'assistència serà voluntària i, a més, els paradistes pagaran el 50% de la taxa en els casos que no es pugui parar per desplaçament de parada o celebració del mercat en divendres. El pagament de la taxa passarà a ser mensual.

La nova ordenança incideix també en la regulació de diferents temes per adequar-la a la normativa europea vigent. S'han actualitzat, per exemple, aspectes relacionats amb la situació, horaris i tipologia de les parades; la cessió de l'espai públic, que la Paeria ah fixat en 15 anys; la concessió de llicències, la seva durada; els drets i deures dels paradistes i el règim d'infraccions, les sancions i el procediment sancionador; i, entre altres, la millora de les condicions de seguretat, salubritat i ambientals. En aquest darrer sentit, la nova ordenança incideix força en el tema residus i en l'obligatorietat per part dels paradistes de fer el corresponent reciclatge per a la qual cosa la Paeria els haurà de facilitar les eines necessàries per poder-lo dur a terme. També la nova ordenança contempla un període de 6 mesos, un cop entri en vigor, perquè els diferents paradistes canviïn les bosses de plàstic per bosses reutilitzables o compostables.

La nova regulació també incidirà en qüestions com la qualitat de les diferents parades. En aquest sentit, la nova ordenança no prohibeix els productes de segona mà tot i que si alguna parada en porta haurà de deixar molt clar que les diferents peces són usades i que abans han passat per una bugaderia industrial.

La nova ordenança també contempla la creació d'una comissió de gestió del mercat formada per la Paeria i representants dels diferents sectors per fer un seguiment més continu del mercat i reforçar-lo.

Punts més destacats de la nova ordenança.

1. L’adequació de l'ordenança al marc normatiu actual.

2. Reglamentar la tipologia de les parades i el nombre màxim de parades per cada categoria.

3. Es regula les dimensions màximes de les parades i la separació entre aquestes.

4. Es regula la concurrència competitiva com a forma d'atorgament de les autoritzacions.

5. Es regula la durada de les parades per un màxim de 15 anys prorrogables i es guardarà lloc durant dos anys, dins de la concurrència competitiva, per les possibles vacants (borsa de paradistes).

7. Es regula la transmissió i la extinció de les llicències.

8. Es regulen les vacances i absències.

9. Es regulen els drets i deures dels marxants, com dipositar els residus en els llocs degudament senyalitzats i/o fer anar bosses compostables o de paper.

10. Es regula també la venda no sedentària en mercats ocasionals.

11. S'augmenta el valor de les sancions per infraccions o faltes.

12. La creació de la comissió de seguiment del mercat setmanal formada pel regidor/a de l'àrea, el tècnic de mercats, la policia local i dos representants dels marxants.

Des d’un punt de vista fiscal:

- La reducció de preus.

- El pagament mensual.

- La reducció del 50% de la taxa en els casos que no es pugui parar per desplaçament de parada, celebració del mercat en divendres o altres esdeveniments d’interès general.

 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta