Catalunya rebrà 14,1 milions d'euros per a 33 projectes de R+D+I

REDACCIÓ
08-05-2021
  • Catalunya rebrà 14,1 milions d'euros per a 33 projectes de R+D+I

Catalunya rebrà 14,1 milions d'euros més aprovats pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) per a 33 nous projectes de R+D+I empresarial.

El Consell d'Administració del CDTI, Entitat Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat per a tota Espanya 153 nous projectes d'I+D+I amb un pressupost total de 102,22 milions d'euros, dels quals el CDTI aportarà 77,51 milions d'euros i inclouen un tram no reemborsable de 16,78 M€. 
El nombre d'operacions aprovades pel CDTI són 156 (alguns projectes tenen més d'una operació) i totes les ajudes pertanyen a la modalitat de préstecs. L'11,7% de l'aportació CDTI es troba condicionada a l'aportació d'alguna garantia (en forma d'avals un 10,2%, i en forma de fiançament un 1,5%), així mateix el 22,4% de l'aportació CDTI està exempta de garanties a causa de la mesura COVID-19. Addicionalment, s'ha sol·licitat ampliació de capital per a 9 projectes per 569.000 euros.

Concretament, dels 77,51 milions d'euros aportats pel CDTI, 14,1 milions d'euros seran per a 33 projectes a Catalunya, dels quals 27 es desenvoluparan a Barcelona, 3 a Girona i 3 a Lleida.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat "el compromís del Govern amb la ciència i la innovació com a sector estratègic i motor econòmic del nostre país". Dels nous projectes aprovats, 6 estan relacionats amb l'emergència sanitària per a la recerca i desenvolupament de productes per a pal·liar la malaltia produïda per la infecció de la COVID-19.

En el desenvolupament d'aquests projectes participen 154 empreses, de les quals 65 reben finançament del CDTI per primera vegada, i 114 són pimes. Aquestes empreses compten amb 518 persones dedicades als objectius proposats.

Els 121 projectes d'I+D, que s'inclouen en diferents tipologies, es distribueixen per aquestes àrees tecnològiques: 34 en la de "Tecnologies de l'Alimentació, de la Biotecnologia i de la Salut"; 34 en l'àrea de "Tecnologies de la Informació de les Comunicacions"; 28 en l'àrea de "Tecnologies de l'Energia, Fabricació i Transport" i 25 en l'àrea de "Tecnologies de Materials, de Química i Mediambientals". Destaquen 6 projectes internacionals EUREKA.

Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

De les 156 operacions aprovades en aquest Consell, 38 són cofinançades amb el Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI+FEDER) que ascendeix a 15.355.486,65 euros.

El Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) és una entitat pública dependent del Ministeri de Ciència i Innovació.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

S'hauria d'ampliar l'edat mínima per consumir alcohol?