Descobreixen un mecanisme molecular implicat en el transport cel·lular del colesterol

ACN
18-01-2022
  • Descobreixen un mecanisme molecular implicat en el transport cel·lular del colesterol

Un equip de la Universitat de Barcelona i de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha identificat un mecanisme implicat en el moviment del colesterol dins de les cèl·lules. La recerca mostra com la proteïna SNX13 té un paper clau a l’hora de transportar aquest lípid fora dels lisosomes, els orgànuls encarregats de la digestió cel·lular. Els resultats podrien tenir implicacions en el futur desenvolupament de tractaments contra patologies causades per disfuncions en el transport del colesterol intracel·lular, com ara la malaltia de Niemann-Pick de tipus C. La investigació s'ha publicat a 'Journal of Cell Biology'.

La major part del colesterol que les cèl·lules utilitzen prové del seu exterior i arriba als lisosomes, en què es distribueix a diferents compartiments intracel·lulars. L’objectiu d’aquesta recerca ha estat estudiar el mecanisme pel qual el colesterol surt dels lisosomes. El primer a autor de l'article, Carles Enrich, explica que aquest procés requereix l'acció coordinada dels transportadors NPC1 i NPC2, que juntament amb el lípid lisosòmic bis-(monoacilglicerol)-fosfat (BMP), mobilitzen i exporten el colesterol lliure.

La regulació del tràfic intracel·lular de colesterol i de la quantitat que en reben els diferents orgànuls cel·lulars és molt important per a l’equilibri —o homeòstasi— del colesterol dins la cèl·lula. Errors o disfuncions en el seu transport provoquen un desajust que causa trastorns com ara la malaltia de Niemann-Pick de tipus C.

Aquesta malaltia no té cura actualment i està produïda per mutacions en els transportadors del colesterol lisosòmic NPC1 i NPC2. Això impedeix metabolitzar el colesterol i altres greixos amb normalitat, la qual cosa afecta greument el fetge, la melsa i el cervell.

Per tal d’identificar reguladors de l’equilibri del colesterol, els investigadors van fer cribratges genètics en tot el genoma. Es va fer servir una metodologia que permet interrogar tot el genoma humà respecte a un procés biològic concret, procediment que genera una gran quantitat de dades. En aquest estudi, el cribratge es va aplicar en condicions normals però també bloquejant la proteïna NPC1, amb el propòsit d’identificar els components cel·lulars que poden exportar el colesterol de manera paral·lela a aquest transportador.

Això va permetre descobrir gens que, quan s'eliminen, alteren els nivells intracel·lulars del colesterol o del BMP. També es va confirmar una estreta correlació i regulació entre els nivells d'aquests dos lípids.

Una de les molècules implicades en aquest procés és l’SNX13, una proteïna del reticle endoplasmàtic que regula negativament la sortida del colesterol dels lisosomes cap a la membrana plasmàtica i, així, fa disminuir la quantitat d’aquest lípid. Els investigadors indiquen que en absència de la funció de l'NPC1, la reducció de l'SNX13 va provocar una redistribució del colesterol lisosòmic cap a la membra plasmàtica. Això indica que l'SNX13 podria ser un regulador important en aquesta via de transport del colesterol.

El descobriment de molècules capaces de revertir els efectes causats per la disfunció de l’NPC1, com és el cas de l’SNX13, podria suposar l’existència de futures dianes terapèutiques en el tractament de la malaltia de Niemann-Pick de tipus C. I és que les investigadors defensen que un millor coneixement de les molècules que participen en el contactes entre orgànuls pot permetre la manipulació del transport de lípids i ions i restablir l’homeòstasi cel·lular.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta