El 66,6% dels contractes adjudicats per la Generalitat el 2020 incorporen clàusules socials

ACN
23-08-2021
  • preview generalitat

El 66,6% dels contractes adjudicats el 2020 per la Generalitat, el seu sector públic i les universitats han incorporat clàusules socials. De les 9.382 licitacions publicades el passat exercici, exclosos els contractes d'emergència, 6.245 incorporaven algun tipus de mesura social en els seus plecs de condicions. Aquesta xifra representa un creixement de 3,4 punts respecte a les dades de l'any anterior, segons recull 'l'Informe d'anàlisi dels indicadors de clàusules socials' que publica anualment la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat. Per import, les licitacions amb clàusules socials representen un 76,2% dels 1.897 milions d'euros adjudicats, 2,1 punts més que el 2019.

El 44,6% dels 6.245 contractes adjudicats amb clàusules socials el 2020 incorporava més d'una tipologia, amb una mitjana d'1,82 clàusules diferents per licitació. De les 11.337 mesures socials, les d'igualtat de gènere estan presents en un 63,1% de les licitacions, seguides de les clàusules sobre estabilitat (28,8%) i inserció laboral (25,8%).

Per tipus de contractes, els d'obres, subministraments i serveis incorporen clàusules socials en més de dos terços de l'import adjudicat, si bé aquests últims són els que ho fan en major mesura, amb un 82,6% del total.

El sector públic és qui inclou més mesures socials en els seus contractes, amb un 67,3%. Aquesta xifra és superior a la registrada pels departaments de la Generalitat, d'un 62,9%. Si es compara amb l'import del contracte, el 78% de l'import licitat pel sector públic s'ha fet amb contractes amb clàusules socials. En el cas de les licitacions dels departaments de la Generalitat, la dada es redueix fins al 70,6%.

Entre les empreses del sector públic que tenen un percentatge més alt de clàusules socials, destaquen entitats com Infraestructures.cat, el Consorci Mar parc de Salut de Barcelona o l'Agència Catalana de l'Aigua, així com els departaments de Salut, Educació o Territori i Sostenibilitat.

La pandèmia ha "condicionat significativament" l'activitat contractual de l'administració catalana, sobretot pel que fa als contractes d'emergència. Aquests queden fora de l'anàlisi pel seu pes respecte a la resta, d'un 1,2% sobre el total de contractes adjudicats el 2019. A més, el seu caràcter extraordinari per respondre a les necessitats immediates determina que no es puguin incorporar clàusules de caràcter social ni d'altres tipologies, tot i que respecten la normativa social i laboral.

En qualsevol cas, l'activitat contractual no tramitada per emergència ha consolidat en els darrers anys una tendència a una major proporció de contractes i import adjudicat amb clàusules socials. El 2020, dos de cada tres contractes adjudicats han inclòs clàusules socials.

Aquesta xifra se situa molt per sobre de la mitjana assolida pel període entre 2016 i 2020, del 48,3%. Pel que fa a l'import, el 76,2% registrat el 2020 està a molta distància de la mitjana dels quatre últims anys, del 58,8%.
 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta