El Govern assegura que tots els inscrits al registre d'autònoms que compleixin amb els requisits cobraran

ACN
27-11-2020
  • El Govern assegura que tots els inscrits al registre d'autònoms que compleixin amb els requisits cobraran

Tots els inscrits al registre dels autònoms del Govern que compleixin amb els requisits de la convocatòria rebran un ajut públic per compensar les pèrdues provocades per la pandèmia, segons han indicat fonts d'Economia coincidint amb el dia en què s'ha anunciat que el registre per accedir a les prestacions estarà obert entre el 30 de novembre i el 7 de desembre. L'objectiu del Govern amb el registre és saber quants autònoms requereixen suport econòmic i tenir detalls de les diverses casuístiques per poder calcular quants diners s'han de destinar a l'ajut, tenint en compte, també, la disponibilitat pressupostària de la Generalitat. Des d'Economia remarquen que la partida serà "molt més elevada" que els 20 milions d'euros de l'últim ajut.

De fet, des de l'executiu indiquen també que els autònoms no rebran en cap cas una prestació "irrisòria", sinó un pagament similar al que es va oferir en la polèmica convocatòria del 9 de novembre.

Els beneficiaris d'aquell ajut –uns 10.000 autònoms- no podran accedir al primer pagament que estableixi el Govern en aquesta convocatòria, però fonts d'Economia han precisat que es poden inscriure igualment al registre per si s'obren ajuts en el futur que superin la quantitat que van rebre en el seu dia. El que han de tenir clar, però, és que quedaran exclosos de qualsevol primer pagament perquè ja van rebre els 2.000 euros de l'anterior convocatòria.

De fet, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ja havia apuntat que l'objectiu del Govern és que els ajuts s'allarguin en el temps, i siguin periòdics, de manera que el mecanisme del registre funcioni mentre duri la pandèmia i la situació epidemiològica i econòmica vagi evolucionant.

En aquest sentit, i segons ha pogut saber l'ACN, el sistema del registre dels autònoms que ara s'obrirà entre el 30 de novembre i el 7 de desembre està dissenyat per preveure noves obertures en el futur que permetin actualitzar la situació de cada autònom i, si fos el cas, optar a noves prestacions.

Requisits

La inscripció la podran fer els autònoms donats d'alta al règim RETA o una mutualitat que fan l'activitat com a persona física a títol individual amb o sense treballadors a càrrec. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte aliè d'aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l'any passat.

També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no pot haver-hi més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les sis persones.

En el cas de socis de cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat, també s'hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d'un màxim de sis persones.

A més, cal que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin d'alta al RETA o a una mútua des d'abans de l'1 d'octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de els persones físiques que en el darrere exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l'activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?