El Parc Científic facilitarà a les empreses el pagament de quotes

REDACCIÓ
03-06-2020
  • Parc Científic i Tecnològic de Lleida
  • Consell d’Administració del consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, celebrat aquest dimarts telemàticament

El Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida ha aprovat avui en una sessió telemàtica del seu consell d'administració mesures de suport a les empreses que formen part del Parc de Gardeny, arran de la pandèmia de la covid-19. Podran demanar una moratòria de les quotes d'arrendament dels espais corresponents als mesos d'abril, maig i juny, atesa la situació de l'estat d'alarma que ha afectat la seva activitat ordinària. Les quotes es prorratejaran durant 6 mesos i l'inici del pagament es retarda durant dos mesos.

Durant la sessió, que ha estat presidida pel rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, com a president del Consorci del Parc, i que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, com a vicepresident, s'ha aprovat també el tancament pressupostari de l'exercici 2019. S'ha obtingut un resultat positiu de 3.227.596,27 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de -4.263.430,35 €.

Els membres del Consell han destacat que després dels acords assolits l'any passat per tancar el refinançament del deute a llarg termini del Consorci, la seva situació financera ha quedat enfortida, fet que permet garantir el futur d'aquest complex empresarial i donar-hi un nou impuls.

En la mateixa línia, el Consell ha aprovat acollir-se a la sol·licitud d'ajornament de les quotes dels préstecs rebuts de l'Estat amb venciment per a l'any 2020 i d'anys anteriors. La petició es farà en els termes que prevegi l'ordre ministerial de desplegament de la disposició addicional dotzena del Reial decret llei 15/2020, quan el Ministeri de Ciència publiqui les instruccions i obri el termini de presentació de sol·licituds.

D'altra banda, durant la sessió també s'ha aprovat la incorporació de Ramon Saladrigues Solé, gerent de la Universitat de Lleida, com a nou membre del Consell. El seu predecessor i actual coordinador general i econòmic de l'Ajuntament de Lleida, Josep Maria Sentís Suñé, també seguirà formant part del Consell d'Administració del Parc com a assessor, atès el seu bagatge i trajectòria dins del Consorci.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Veus encertat haver aixecat ja l'estat d'alarma?