El Segrià amplia el servei de recollida de voluminosos davant l'increment de sol·licituds

REDACCIÓ
Publicat: 
31-03-2021
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • El Segrià amplia el servei de recollida de voluminosos davant l'increment de sol·licituds
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu (Consell Comarcal del Segrià)
  • El Segrià amplia el servei de recollida de voluminosos davant l'increment de sol·licituds

El passat 26 de març la Comissió de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià va informar favorablement el decret de presidència sobre l’ampliaciódel Contracte de recollida porta a porta,per fer front a l’augment de sol·licituds del servei de recollida de voluminosos als municipis del Segrià amb aquest tipus de servei.

Aquest servei de recollida de voluminosos està integrat dins del contracte de recollida porta a porta de residus municipals realitzat a 22 municipis de la comarca i consisteix en la recollida als portals dels habitatges, prèvia sol·licitud per part dels usuaris, dels residus més voluminosos no inclosos en les altres recollides, com mobles i grans electrodomèstics. Inicialment, aquest servei estava previst de ser realitzat amb 104 jornades, distribuït en 2 jornades de 8 hores setmanals, dimensionament que va resultar ser insuficient ja des de l’inici del contracte, pel que els primers mesos l’empresa va realitzar alguna millora, com el canvi de vehicleper un de més capacitat.

Durant l’any 2020, l’increment de sol·licituds del servei amb motiu del confinament encara va fer més evident la insuficiènciadel dimensionamentprevist, provocant un augment del temps d’espera als usuaris insostenible. Durantl’any 2020 s’ha incrementat un 33% la quantitat de residus gestionats amb el servei de voluminosos i un 62% la quantitat de residus, del mateix tipus, gestionats a les deixalleries comarcals. Caldrà veure si aquesta tendència és fruit dels canvis d’hàbits provocats per la pandèmia i el confinament o es consolida els propers anys.

En l’últim any el Consell Comarcal ha treballat conjuntament amb l’empresa concessionària i els 22 Ajuntaments per trobar una solució a aquesta creixent demanda del servei. Finalment la solució aprovada és la d’incrementar de 104 a 142 les jornades que l’empresa ha de dedicar a aquest servei, que es distribuiran de forma desigual durant l’any 2021. Així, inicialment es realitzarà un pla de xoc de dos mesos, durant el qual es recolliran voluminosos els 5 dies de la setmana i posteriorment es passarà de 8 a 10 jornades mensuals.S’espera que amb aquest increment s’equilibrin les sol·licituds amb les jornades de treball i es mantingui un temps d’espera no superior a les 2 o 3 setmanes.

El cost total derivat d’aquest augment del servei és de 14.296€, calculat en base al cost unitari (375,58€) de les jornades de servei de voluminosos presentat en l’oferta de l’empresa prestadora del servei, que serà finançat amb les aportacions dels ajuntaments dels municipis receptors d’aquest servei i que van delegar la competència de recollida de residus al Consell Comarcal del Segrià, optant pel sistema porta a porta.

Comparteix

També t'interessarà