Els accidents a la feina augmenten un 5% a Lleida

l. garcía
20-10-2015
  • Els accidents a la feina augmenten un 5% a Lleida

 

Els accidents laborals amb baixa han repuntat en els primers vuit mesos de l'any a Lleida, període en què, tanmateix, han descendit les morts durant la jornada de treball. Segons les últimes dades del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, entre el gener i l'agost d'aquest any es van comptabilitzar un total de 3.363 accidents laborals amb baixa a la província, la qual cosa implica un augment del 5% respecte al nombre de sinistres registrat fins a l'agost del 2014, quan es van produir 3.201 accidents.

Dos persones van morir en aquests vuit mesos mentre treballen, un 60% menys que l'any passat, quan hi va haver cinc morts.

La majoria d'aquests sinistres es van produir en el lloc de treball, fins als 3.109, un 5%. Un repunt que es deu als accidents lleus, que són més de nou de cada deu, i dels greus, amb vuit casos més aquest any que en el passat exercici. Així mateix, fins a l'agost es va registrar una mort durant la jornada de feina, mentre que l'any passat van ser dos.

D'altra banda, hi va haver 254 accidents initinere (d'anada o de tornada a la feina), gairebé un 3% més que l'any passat, també per un repunt dels lleus, malgrat disminuir els sinistres greus i els mortals, que han passat de 3 morts l'any passat a un entre el gener i l'agost del 2015.

Per activitats econòmiques, la indústria manufacturera va registrar el major nombre d'accidents amb baixa en jornada de treball a Lleida, a l'aglutinar 696 sinistres, seguits del comerç a l'engròs i minorista i reparació de vehicles a motor, amb 506 accidents, i l'agricultura, amb 357.

Crida l'atenció els 282 accidents amb baixa registrats a l'administració pública, així com els 240 sinistres en les activitats sanitàries i serveis socials de la província.

El repunt de l'activitat econòmica és una de les causes d'aquest augment de la sinistralitat, encara que els sindicats denuncien una caiguda de la inversió en riscos laborals i de la precarització cada cop més predominant de l'ocupació.

amb baixa

L'estadística d'Ocupació no mostra per províncies els accidents laborals que no han causat baixa

 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta