ℹ️ FAQS: Tornada a l'escola en temps de coronavirus

LLEIDACOM
07-09-2020
 • ℹ️ FAQS: Tornada a l'escola en temps de coronavirus
 • Prop de 600 menors vulnerables de Lleida tornen a l'escola amb nou material escolar gràcies a Fundació "la Caixa" i CaixaBank
 • ℹ️ FAQS: Tornada a l'escola en temps de coronavirus
 • ℹ️ FAQS: Tornada a l'escola en temps de coronavirus
 • ℹ️ FAQS: Tornada a l'escola en temps de coronavirus

Aquest curs escolar serà atípic per moltíssims motius, tots derivats de la pandèmia per la COVID-19. Els centres educatius representen un espai de sociabilització i de formació per milers d'estudiants. És normal sentir angoixa davant les incerteses que ens presenta la tornada a l'escola. Famílies, alumnes, institucions i, en definitiva, tota la societat, restem atents al desenvolupament de l'any acadèmic. 

Des del Departament d'Educació apunten que és molt important la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, "per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres". En aquest sentit, Salut estableix una sèrie de mesures extraordinàries per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles. Aquests protocols també tenen l'objectiu que els centres educatius, el CAP, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies rebin la informació pertinent i actuïn coordinadament quan es produeixi un cas o sospita de positiu per covid-19 al centre, ja sigui entre el perosnal o l’alumnat.

Des de LLEIDA.COM ens basem en els protocols establerts pel Departament d'Educació per resoldre els principals dubtes sobre aquest inici de curs, en el marc de la crisi sanitària del coronavirus. Aquestes mesures que s’han d’aplicar als centres educatius tenen un doble objectiu: reduir el risc de transmissió del virus i augmentar la traçabilitat, és a dir, la capacitat d’identificar les persones infectades i els seus contactes estrets. 

RELACIONAT: Sanitaris veuen insuficients els recursos per donar suport a les escoles


Què hem de tenir en compte cada dia abans d’accedir al centre educatiu?

 • L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.
 • Totes les persones més grans de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
 • L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:

Menor o igual a 14 anys

Més de 14 anys

 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll
 • Congestió nasal
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar
 • Dolor muscular
 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll
 • Alteració del gust o de l’olfacte
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar
 • Calfreds
 • Dolor muscular

A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Quines mesures s'aplicaran per evitar els brots a les escoles?

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta i respectar la distància si no estan amb el seu grup estable de convivència.

 Al menjador

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar

 Al pati

 • S’ha d’estar amb el grup estable de convivència.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori a secundària i en el cas de primària, s’haurà de portar quan ho determini la situació epidemiològica.
 • No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.

I quan es confirmi un cas de COVID-19?

 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador...) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.

Quins alumnes han de dur mascareta?

 • Educació infantil i primària

Els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula.

 • A partir de secundària

La mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar. La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alume haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.


S'aturarà l’activitat presencial?

 • En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.
 • En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Com actuar davant d'un cas sospitós de COVID-19 al centre escolar?

En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP).

El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.


Han d'anar a l'escola les persones amb malalties cròniques o d'elevada complexitat?

S’ha de valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.


Com poden informar-se les families sobre la COVID-19?

A través de dos canals de Telegram amb informació diària i contínua:

 • Canal Salut Escola per a les famílies.
 • Canal Salut Escola Professionals per al professorat. 

Aquesta informació també està a la pàgina Escola segura del web del Departament d’Educació, i a la pàgina de Salut Escola del web del Departament de Salut.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta