ℹ️ Oberta la convocatòria 2021 d’ajuts per a l’adequació d’habitatges de persones grans

REDACCIÓ
07-04-2021
  • ℹ️ Oberta la convocatòria 2021 d’ajuts per a l’adequació d’habitatges de persones grans

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per millorar les condicions de vida de les persones grans per a l'any 2021. Les actuacions subvencionables són aquelles necessàries per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat, per adequar les instal·lacions a la normativa vigent i per adaptar l’interior de l’habitatge per millorar-ne l’accessibilitat.

Els requisits per demanar-les són que les persones beneficiàries han de ser majors de 65 anys (amb manca d’autonomia o amb grau de discapacitat), l’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent, els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’IRSC, i cap dels membres de la unitat de convivència pot tenir cap altre habitatge en propietat.

El termini de sol·licitud és des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2021. La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar telemàticament a través d'aquest enllaç.


Quines obres es poden subvencionar?

Les que es facin per facilitar i afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans:

  • Per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
  • Per millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys. 

Qui pot demanar l'ajut?

  • Les persones que convisquin amb alguna persona de 65 anys o més, amb manca autonomia o mobilitat, o tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Per sol·licitar l’ajut cal ser el propietari, usufructuari o llogater de l’habitatge i no tenir cap altre habitatge en propietat a Catalunya. 
  • També hi ha uns requisits econòmics: no es pot superar 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Consulta els topalls d’ingressos al tràmit.
  • La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona ja que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts similars.

Quin import té l’ajut?

  • Els ajuts cobreixen el 100% de les despeses de les obres, amb un límit de 3.000 euros. El pressupost de les obres a presentar no pot superar el màxim de 5.000 euros.
  • Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi l’import del pressupost total de les obres.

A la Noguera, l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal (Mercè Llauet) resta a disposició de la ciutadania per a més informació i assessorament. Aquest any, l’atenció presencial es farà els dilluns de 9.00 h a 13.30 h. Només s’atendrà presencialment amb cita prèvia, que cal haver demanat a través de la web del Consell Comarcal. L’atenció telefònica es farà de dilluns a divendres en el mateix horari, al telèfon 973448933.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?