La caducitat de les concessions hidroelèctriques

REDACCIÓ
26-05-2020
  • La caducitat de les concessions hidroelèctriques
    Peu de foto: 
    Central de Camarassa

La Comissió Executiva de l’Associació de Municipis afectats per Centrals hidroelèctriques i embassaments de la província de Lleida sota la presidència del Sr. Salvador Tomás Bosch, Alcalde de Lladorre, va celebrar el passat dijous dia 21 de maig una reunió mitjançant videoconferència per analitzar i debatre respecte a les repercussions que pot originar la Sentència de la Audiència Nacional de data 28 de febrer, mitjançant la qual s’estableix que el període de les concessions d’aigua per a la producció d’energia hidroelèctrica serà com a màxim en tots el casos de 75 anys, pròrrogues incloses.

Les repercussions que pot tenir aquesta Sentència al nostre territori, sobretot a les comarques del Pirineu, són evidents i, per tant, caldrà preveure les seves conseqüències en relació als nous escenaris de gestió i explotació d’aquests tipus d’infraestructura a mig termini.

La Comissió Executiva va tindre coneixement de l’informe elaborat per l’Assessoria Jurídica al respecte, en la que es fa necessari en la defensa dels legítims interessos municipals del molts ajuntaments del Pirineu, ens els quals tenen en els impostos generats per aquesta activitat (IBI-BICES, IAE, taxes o cànons de diferents característiques) una part molt important dels seus ingressos ordinaris, estar atents i participar activament a tots nivells en aquells llocs on s’adoptaran decisions al respecte. Per tant, es fa del tot necessari obrir un debat serè i assossegat, lluny de postures demagògiques, amb la fi de treballar de forma transversal amb la resta d’administracions, institucions, agents econòmics i socials del país, respecte, en primer lloc, conèixer de forma exhaustiva i clara quines centrals o salts d’aigua estan afectades veritablement en un futur immediat per la caducitat de les concessions en relació amb el contingut de la Sentència, i, en segon lloc, vetllar i treballar per aconseguir el desitjat consens en el territori, per, com ja s’ha esmentat, garantir la continuïtat i pervivència dels ingressos del Ajuntaments afectats i donar continuïtat a aquesta necessària activitat de generació d’energia, tant important i estratègica per a les comarques de ponent, en general, i pel Pirineu, en particular.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Seguiries estrictament les restriccions d'un nou confinament?