La contractació d'obres públiques a Lleida cau prop del 90% des de l'inici de la crisi

h. culleré / r.ramírez
01-09-2015
  • La contractació d'obres públiques a Lleida cau prop del 90% des de l'inici de la crisi

La contractació d'obres públiques a Lleida ha caigut en un 87% des de l'inici de la crisi el 2008. Aquell any, la suma de la inversió de l'Estat, la Generalitat i les administracions locals lleidatanes va tocar sostre amb licitacions per valor de més de 702 milions d'euros. Una xifra que ha descendit des d'aleshores de forma progressiva fins a tancar el 2014 amb poc més de 88 milions. Des de principis d'aquest any fins al juny, els concursos convocats per les diferents administracions han sumat una mica més de 38 milions. Així es desprèn de les dades de l'Observatori de la Construcció de l'associació Seopan, que engloba constructores i concessionàries.

Aquestes xifres estan en consonància amb la caiguda de les inversions en els pressupostos de les diferents administracions des de l'inici de la crisi. Tanmateix, al comparar-les amb els comptes anuals, posen en evidència que únicament una petita part de les partides pressupostàries es tradueix en nous concursos per adjudicar obres.

En el cas de l'Estat, els pressupostos per al 2014 preveien una inversió de 74 milions a Lleida, mentre que les licitacions van sumar poc més de 6 milions. La Generalitat, per la seua part, va destinar partides per valor de 128 milions aquell mateix any per a les comarques lleidatanes, mentre que els contractes van ascendir a 35 milions. Això s'explica en part perquè moltes obres es paguen al llarg de diversos exercicis, anys després d'haver-les adjudicat, i perquè qualsevol inversió en obra pública implica altres despeses a part de la contractació, com la compra o l'expropiació de terrenys. No obstant, això no explica per si sol la diferència entre pressupostos i licitacions. També cal tenir en compte obres que no s'executen després d'adjudicar-les o l'inici de les quals es retarda, per un motiu o un altre, mesos després que s'hagi formalitzat el contracte (vegeu el desglossament).

 

poca obra nova

Bona part de la inversió paga obres contractades en anys anteriors i hi ha poques licitacions noves

 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta