La Diputació prepara les bases dels ajuts a ONGD

REDACCIÓ
13-10-2020
 • La Diputació de Lleida podrà destinar 1,8 milions del superàvit a pal·liar la crisi del coronavirus

La Diputació de Lleida prepara les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, que comptaran amb un pressupost de 55.750 €. Aquestes bases seran debatudes al Ple ordinari previst per al proper dijous, 15 d’octubre.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació d’ajuts a les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per a la realització d’accions destinades a l’educació, la formació i la sensibilització de la ciutadania del territori de Lleida, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional; i la promoció d’una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans i el desenvolupament humà sostenible.

La diputada responsable de l’àrea, Helena Martínez, ha explicat que “en un moment de complexitat com el que vivim és essencial donar suport a aquelles entitats que treballen en accions per a l’educació, la formació i la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. En la seva tasca ingent per desmuntar realitats socials de desigualtat no sempre ho tenen fàcil i és per això que les institucions hem de refermar aquest compromís en la lluita pels drets humans i el desenvolupament sostenible”. 

Podran ser entitats beneficiàries d’aquesta línia d’ajut les ONGD que compleixin els següents requisits:

 • Disposar de seu social o delegació permanent i tenir una presència i base social en el territori de Lleida.
 • Estar inscrites en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat o un altre registre adient, segons la naturalesa de l’organització.
 • Tenir com a finalitats institucionals la realització, sense ànim de lucre, d’activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles, que han de constar en els seus estatuts.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Els projectes a partir de l’enfocament de gènere i basat en drets humans, han de tenir alguna de les següents finalitats:

 1. Donar a conèixer les causes i conseqüències de les desigualtats Nord-Sud, a partir d’una anàlisi crítica d’aquestes.
 2. Promoure en la nostra societat la convivència i el respecte entre les diverses cultures i impulsar la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
 3. Informar de la problemàtica que afecta els grups més vulnerables de la població, en particular la infància, les dones, les comunitats indígenes, la població refugiada o migracions forçades persones amb diversitat funcional o psíquica, gent gran i persones LGTBI.
 4. Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del desenvolupament.
 5. Promoure la cultura de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
 6. Educar i comunicar per al desenvolupament i impulsar la conscienciació crítica sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament.
 7. Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania amb la construcció d’un món amb justícia social, en la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la sensibilització, la formació i la mobilització en relació amb les problemàtiques que afecten les poblacions i col·lectius que pateixen vulneracions.

La Diputació de Lleida subvencionarà fins a un màxim de 90% del pressupost de l’activitat o projecte.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?