La Paeria acorda ajornar el cobrament de tributs però no preveu exempcions

S.E.
25-03-2020
  • La Paeria acorda ajornar el cobrament de tributs però no preveu exempcions

Les mesures econòmiques de la Paeria per ajudar ciutadans i empreses a afrontar la crisi pel Covid-19 se centren en la prolongació general dels terminis de pagament dels principals tributs municipals, el fraccionament sense interessos fins al desembre i poder fer més d’un fraccionament de pagament de deutes en la fase de recaptació executiva. Les mesures, entre les quals no figura l’exempció temporal de cap taxa, van ser presentades a la comissió d’Economia, que es va celebrar ahir de manera telemàtica.

A través d’un decret d’alcaldia s’aprovarà que el període de cobrament en voluntària dels rebuts no domiciliats de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la de residus de locals tancats i el preu públic per la recollida de residus comercials s’amplia fins al 20 de juliol (inicialment finalitzava el 20 de maig). També s’ajornarà el càrrec dels rebuts domiciliats per a la recollida de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de juliol i les noves dates per al cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, carpes i para-sols, així com la dels horts de Rufea, serà del 7 de setembre al 20 de novembre (era del 4 de maig al 20 de juliol).

La Paeria modificarà el calendari fiscal i l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció. Aquest últim canvi es portarà al ple de dimarts, i els contribuents podran sol·licitar un fraccionament sense interessos fins al mes de desembre, així com més d’un fraccionament dels deutes en executiva. Així mateix, l’ajuntament no iniciarà cap procediment de gestió ni d’inspecció tributària mentre duri l’estat d’alarma.

Per la seua part, el grup municipal del PSC lamenta que el govern no hagi decidit suspendre el cobrament d’algunes taxes i impostos, sinó només ajornaments. Va recordar que els socialistes van proposar una vintena de mesures com ara ajuts a les persones que viuen soles que s’han quedat sense ocupació, borses d’educadors i treballadors socials en formació per assistir-los, més recursos per a la teleassistència i suspendre el cobrament de lloguers socials.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta