La Paeria obre la convocatòria per als projectes agraris del Viver d’Agricultors de Rufea

REDACCIÓ
Publicat: 
25-01-2022
Actualitzat: 25-01-2022 1:00
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • La Paeria obre la convocatòria per als projectes agraris del Viver d’Agricultors de Rufea

L’Ajuntament de Lleida ha obert la convocatòria per licitar l’ocupació i ús temporal de les parcel·les agràries professionals del Viver d’Agricultors de Rufea. L’objectiu és impulsar la innovació i la diversificació de l’agricultura a l’Horta de Lleida amb la cessió de parcel·les agrícoles a emprenedors/es que vulguin iniciar-hi el seu projecte. El projecte fomenta l’emprenedoria agrària basada en productes de qualitat i la identitat de l’Horta. El termini de presentació de les sol·licituds de les llicències finalitza el 18 de febrer de 2022 a les 13 h.

El projecte s’orienta a persones que no vénen de l’àmbit agrari i se’ls facilita l’accés a la terra. Alhora, s’orienta a agricultors/es de l’Horta que volen iniciar un nou projecte de diversificació agrària vers una producció de proximitat i amb valor afegit. La superfície que s’atorga a cada persona interessada depèn del projecte que presenti i de les necessitats de fer rendible l’activitat, però varia normalment entre 1 i 2 hectàrees.

Poden sol·licitar una parcel·la les persones físiques o jurídiques que vulguin dedicar-se a l’activitat agrària i crear nous llocs de treball en el sector agrari. La durada de la llicència serà de 5 anys. No obstant això, aquest termini podrà variar d'acord amb el que es preveu en la clàusula 2 del Plec de condicions. Els usuaris/es dels horts hauran de satisfer, en concepte de despeses anuals de manteniment i gestió, un import anual de 400 euros/any i hectàrea (els usuaris/es de les parcel·les agrícoles hauran de dipositar una fiança en metàl·lic de 300 €).

Actualment hi ha 9 parcel·les disponibles, d’una hectàrea cada una aproximadament. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Lleida, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), a la rambla de Ferran, 32 (per demanar cita). La tramitació també es pot fer per correu postal i s’ha d’anunciar la tramesa mitjançant correu electrònic apatrimoni@paeria.cat el mateix dia de la seva presentació.

El Viver d’Agricultors de Rufea és un projecte innovador que respon a la necessitat de donar suport a les persones que veuen en l’activitat agrària una sortida professional. A través del Viver, els emprenedors podran accedir a cultivar un terreny agrícola per al cultiu d’hortalisses o d'altres conreus anuals. Les parcel·les agràries inclouen reg a pressió i també s’ofereix un magatzem. Aquesta parcelEla inclou la xarxa principal de reg, el grup de bombament i l’aigua. Els participants del viver d’agricultors reben assessorament especialitzat en producció ecològica. Es tindran en compte les propostes d’aquelles empreses que vulguin desenvolupar un altre tipus d’activitat, sempre que tinguin com a objectiu el desenvolupament de noves iniciatives emprenedores del sector agrari.

Actualment el Viver d’Agricultors acull el projecte agrosocial de l’associació “La cristaleria germina”, de producció d’hortalisses i venda directa a través de cistelles. El projecte té l’objectiu social de donar formació a joves nouvinguts a la vegada que es produeixen i venen hortalisses ecològiques de l’Horta de Lleida.

Les finques compten amb el certificat de producció ecològica. Per això, les persones interessades podran començar a produir i comercialitzar sota el certificat ecològic des de l’inici del projecte.

Per a més assessorament sobre el tema, es pot contactar amb la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica demanant cita prèvia al 973 700 455 o a infosostenible@paeria.cat(ubicació: pl. Paeria, 11, planta baixa – edifici Pal·las).

Comparteix

També t'interessarà