L’ACATCOR vol impulsar la contractació de la doble potència elèctrica per a les comunitats de regants

REDACCIÓ
23-08-2022
  • L’ACATCOR vol impulsar la contractació de la doble potència elèctrica per a les comunitats de regants
    Peu de foto: 
    Foto ACATCOR

L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) ha reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) del Govern espanyol que reguli la contractació d’una doble potència elèctrica per part de les comunitats de regants, que els permeti als regants pagar en funció del seu consum, amb una diferenciació entre el període de màxim consum i el de manteniment de les instal·lacions.

Des de l’ACATCOR, denuncien que MITECO, que és qui té les competències per regular aquest tipus de contractació, no dona compliment a allò que es va acordar a través de la Llei 1/2018, que apuntava a aquesta doble contractació de potència i que encara està pendent d’un desenvolupament reglamentari. Una llei que, més tard, es va ratificar en la Llei 11/2020 dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021, en què s’instava al Govern espanyol a regular el sistema per tal que les comunitats de regants poguessin contractar dues potències al llarg dels dotze mesos de l’any, però tampoc no es va portar a la pràctica.

El gerent de l’ACATCOR, Ramon Lletjós, lamenta que la manca de voluntat del Ministeri a l’hora de desenvolupar aquestes dues lleis “perjudica greument les comunitats de regants”, i recorda que aquestes són les segones consumidores de potència elèctrica a tot l’Estat, només per sota del sistema ferroviari.

Una llei amb moltes possibilitats que no es va acabar de desenvolupar el 2018

La Llei 1/2018 de mesures urgents per a pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques va servir per incorporar importants modificacions relacionades amb l’energia en el regadiu. Una d’aquestes modificacions va ser la possibilitat de contractar dues potències diferents durant l’any, una pel període de reg, quan hi ha necessitats de bombament i cal disposar d’una potència elevada, i una altra pel període en què no es rega o amb una mínima potència ja és suficient.

Aquest canvi de plantejament podia suposar un estalvi considerable per les comunitats de regants, especialment per les que treballen en hores de consum del tipus pla i punta. La llei també preveia una reducció del peatge per l’autoconsum, l’anomenat peatge al sol, la qual cosa també podia afavorir, en determinades ocasions, la implantació dels bombaments solars.

 

Malauradament, ara com ara, encara no és possible sol·licitar aquesta doble contractació de potència, ja que la normativa es va supeditar al que es va anomenar Seguridad y Sostenibilidad Econòmica y Financiera del Sistema, que no es va arribar a desenvolupar reglamentàriament.

Una nova Llei l’any 2020 també queda en stand by

La Llei 11/2020 dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, incorporava una disposició final on s’instava el Govern espanyol a regular el sistema per tal que les comunitats de regants poguessin contractar dues potències al llarg dels dotze mesos de l’any, segons les seves necessitats de subministrament i, malauradament, a hores d’ara encara no s’ha dut a terme per part de MITECO.

Per tot això, l’ACATCOR lamenta que el Ministeri no hagi fet res per garantir la continuïtat de les comunitats de regants, encara més en aquests temps en què l’energia elèctrica està totalment disparada. L’Associació lamenta que la desaparició de la tarifa específica de reg ja fa quinze anys ha suposat per als regants pagar un preu molt superior per l’energia elèctrica que necessiten per fer funcionar les seves instal·lacions. D’aquesta manera, l’ACATCOR lamenta que, d’una banda, s’exigeixi a les comunitats de regants que es modernitzin per ser més eficients i alliberar cabal d’aigua en favor de la societat, però, de l’altra, “quan fem les inversions, ens suposa unes despeses de funcionament que no podem mantenir”.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Veuràs algun partit del Mundial de futbol de Qatar?