Les dones només són titulars d’una de cada quatre càtedres de la UdL

MARIA MARQUÈS
18-12-2019
  • Les dones només són titulars d’una de cada quatre càtedres de la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) té un total de noranta-cinc catedràtics, dels quals només vint-i-cinc són dones, una de cada quatre. Aquesta proporció és una mica superior a la de la resta d’universitats de parla catalana, segons un estudi de la Xarxa Vives d’Universitats, on les dones només són titulars d’una de cada cinc càtedres. El percentatge de catedràtiques de la UdL és sensiblement inferior al pes de les dones a la plantilla de personal docent i investigador, ja que són el 48%, 692 de 1.426. A nivell de les quinze universitats enquestades, és del 42%.

El vicerector de professorat, Josep Maria Miret, va explicar que hi ha diverses categories de catedràtics, els que són funcionaris i els laborals. “En aquest últim cas, a la UdL sí que hi ha més paritat, ja que elles són vuit dels disset existents”, va subratllar. Va atribuir que només siguin el 26 per cent del total de catedràtics al fet que “tradicionalment, no s’ha cuidat la conciliació familiar de les professores, ja que la carrera és molt exigent amb les publicacions que han de fer perquè se’ls concedeixi el títol de catedràtiques”. En aquest sentit, la catedràtica de la UdL en Dret Penal Carolina Villacampa va explicar que “les catedràtiques que conec que són més grans, no són mares”. Malgrat tot, Miret va assegurar que “aquesta tendència està canviant, però els passos que es fan són molt lents”.

L’informe de la Xarxa Vives també assenyala que les dones són majoria entre l’alumnat –el 54% en els graus i màsters i el 51% en els doctorats– però la seua presència disminueix a mesura que augmenta el rang. De fet, els òrgans de govern també estan “masculinitzats” i les dones hi són menys presents. Només en quatre universitats hi ha una rectora. Tot i així, en el cas de la UdL, quatre dels deu vicerectorats són “femenins” i en canvi elles són majoria entre els degans i directors de centre i de departament (divuit dones i tretze homes). D’altra banda, a nivell de la Xarxa Vives, entre el personal d’administració i serveis (PAS) hi ha més concentració femenina, amb el 63 per cent del col·lectiu, però set de cada deu persones que ocupen el càrrec de més alta direcció són homes.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta