Més de 15.000 persones s'examinen per optar a 3.490 places docents

ACN
20-06-2021
  • Més de 15.000 persones s'examinen per optar a 3.490 places docents
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu (Departament d'Educació)

Més de 15.000 persones s'examinen a partir d'aquest dissabte per optar a 3.490 places docents: 1.575 de mestres, 1.198 d’especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i 717 de professors tècnics d'FP. És la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva. El 2019 es van convocar 5.005 places i el 2020 en van ser un total de 5.000. A finals d’aquest any es convocaran 3.519 places fins arribar a les 17.014 previstes per reduir el percentatge d’interins al sistema educatiu públic català. Alguns sindicats i plataformes d'interins reclamen acabar amb la temporalitat però alhora també alerten que s'ofereixen places que ja ocupen treballadores que porten molts anys exercint les seves funcions.

En aquesta convocatòria es continua potenciant la vessant pràctica i pedagògica, i es manté la inversió de l’ordre de realització de les proves realitzada en la convocatòria anterior. Fer la programació i la unitat didàctica com a primera prova dona més protagonisme a la capacitat de l’aspirant per desenvolupar el currículum competencial i la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic i menys memorística.

També té molta rellevància la part de la prova escrita sobre un supòsit pràctic consistent a aplicar els coneixements de l’especialitat docent a una situació d’aprenentatge a l’aula. Així mateix, adquireix importància la lectura de l’exercici del supòsit pràctic davant del tribunal, perquè permet a l’aspirant fer èmfasi en els aspectes que consideri més rellevants i respondre preguntes del tribunal. Aquesta lectura es farà per primera vegada en aquests cossos i especialitats, tal i com s’ha fet en la darrera convocatòria. Aquesta part de la prova pondera un 70% de la nota davant del 30% del temari.

Com a novetat d’aquesta convocatòria, es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves. També se substitueix el requisit de presentació del certificat mèdic per una declaració responsable de no patir cap malaltia ni incapacitat incompatible amb la funció docent. Finalment, destaca la supressió per primera vegada de la limitació de 20 minuts per realitzar la lectura del supòsit pràctic.

Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2022-2023.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta