Nous ajuts de la Diputació de Lleida als ajuntaments per a la creació de projectes turístics

REDACCIÓ
14-09-2021
  •  Nous ajuts de la Diputació de Lleida als ajuntaments per a la creació de projectes turístics

La Comissió informativa de Turisme de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament aquest matí les Bases de les dues línies d’ajuts creades pel Patronat de Turisme per als ajuntaments i destinades a la redacció de nous projectes turístics municipals i a la implementació dels existents per un import conjunt de 600.000 € i ha desestimat una al·legació presentada pel Consorci Segre-Rialb per poder acollir-se a les esmentades bases de subvencions.

Les noves Bases de subvencions preveuen destinar 300.000 € per a la redacció de projectes de promoció turística i un import igual per a la implementació de nous projectes de promoció o millora dels ja existents de gestió municipal. Totes dues línies d’actuació van destinades a ajuntaments de municipis amb menys de 20.000 habitants. El projecte haurà de preveure que la seva gestió sigui municipal, que tingui projecció turística i el seu desenvolupament s’ha de cenyir íntegrament a les comarques de Lleida i haurà de tenir presència online. Les bases que han estat aprovades definitivament estipulen que per a l’obtenció d’aquesta línia d’ajuts el projecte que es redacti haurà de justificar que afavoreix almenys 5 dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). I no es considerarà projecte de promoció turística l’organització i difusió de certàmens o esdeveniments gastronòmics, culturals, esportius, etc. que se celebrin de manera puntual.

Ara, una vegada aprovades definitivament les bases, hauran de ser ratificades pel Ple de la Diputació i publicades al Butlletí Oficial de la Província. La comissió informativa ha estat presidida pel diputat Paco Cerdà i hi han participat de manera telemàtica la diputada i vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, i els diputats, Ferran Accensi, Marc Baró, Josep Ramon Fondevila, Carles Gibert, Antoni Navinés i  Fèlix Larrosa.

Balanç provisional satisfactori de la temporada d’estiu

En el decurs de la reunió el president de la Comissió de Turisme, Paco Cerdà, ha fet un balanç provisional de les dades d’ocupació de l’estiu a falta de disposar dels resultats oficials del mes d’agost i del comportament d’aquest mes de setembre. Cerdà ha explicat que, amb les dades de què disposem actualment, podem afirmar que entre les diferents tipologies d’allotjament turístic de la nostra demarcació els resultats ens confirmen les previsions fetes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida de poder repetir els resultats rècord del 2019, i ha afegit que “de ben segur que quan tinguem les dades d’agost i de setembre podrem dir que s’han superat amb nota les nostres pròpies previsions”. Cerdà ha expressat la satisfacció en nom del Patronat de Turisme per aquests bons resultats, que han estat fruit de molts factors, i ha felicitat i agraït a tots els qui han treballat en favor de la indústria turística de la nostra demarcació, tant del sector públic com del sector privat, per assolir aquests resultats.

Bons resultats durant els mesos de juny i juliol

La suma dels resultats dels mesos de juny i juliol dels diferents sectors d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida ens dona una xifra de 238.892 viatgers, els quals han fet 617.975 pernoctacions, segons les dades publicades per l’INE. El nombre de visitants en el mateix període del 2019 va ser de 259.835, i el d'estades, de 589.989. Les xifres representen un 8% menys de visitants, però un increment d’un 4,7% en estades. També els resultats són molt millors que els obtinguts l’any 2018 en el decurs d’aquests dos mesos, 237.591 viatgers i 548.498 pernoctacions.

Amb relació a les dades del 2020, cal destacar que els mesos de juny i juliol les xifres s’han multiplicat pràcticament per dos. En concret, el juny i el juliol de l’any 2020 els allotjaments d’hoteleria, cases rurals, càmpings i apartaments de les comarques de Lleida van rebre 117.481 viatgers, els quals van generar 326.669 pernoctacions. Enguany, els esmentats sectors d’allotjament turístic han rebut 238.892 visitants (un 103% més) i han registrat 617.975 estades (un 89% més) en el mateix període. No obstant això, cal tenir present que el mes de juny de l’any 2020 no es va permetre la mobilitat fins a pràcticament la vigília de Sant Joan.

Així doncs, el balanç (de moment provisional) del comportament turístic del conjunt de la demarcació de Lleida durant l’estiu és molt satisfactori. Com és habitual, agost ha estat una vegada més el mes amb millors indicadors pel que fa al comportament turístic, amb uns caps de setmana que han registrat pràcticament la plena ocupació i una àmplia demanda d’activitats, i la resta de la setmana amb ocupacions altes en tots els subsectors d’allotjament, si bé no disposem encara de dades de tancament.

D’altra banda es constata que el turisme estranger continua una lenta recuperació. Les dades de juny i juliol demostren que el turisme internacional ha representat el 9,2% del nombre de viatgers i el 8% del de pernoctacions, mentre que abans de la COVID-19 assolia el 17%.

Els resultats no han estat iguals per a tots els sectors turístics de la demarcació. Prenent com a referència l’any 2019, un any de rècord a l’estiu a la demarcació i l’any abans de la pandèmia, el turisme rural ha registrat durant els mesos de juny i juliol un increment d’un 36% més de pernoctacions i un 10% més de visitants. El sector del càmping ha experimentat també un creixement d’un 35% quant al nombre de pernoctacions i un 27% més de visitants. Els apartaments turístics han tingut un 6% més de pernoctacions, però un 7% menys de viatgers. I finalment el sector d’hoteleria, més diversificat tant a les comarques de la plana i la mateixa ciutat de Lleida com també a les comarques del Pirineu respecte als altres sectors d’allotjament turístic, ha retrocedit pel que fa al nombre de pernoctacions un 14% amb relació al 2019 i un 20% en la xifra de viatgers.

El bon comportament turístic d’aquest estiu també ha repercutit en les segones residències del conjunt de la demarcació, la qual cosa s’ha traduït en un increment de la despesa al territori, com també en la contractació dels serveis de turisme actiu i activitats culturals o les visites als espais naturals de la demarcació.

Davallada en el nombre de viatgers i pernoctacions durant els 7 primers mesos de l’any

Malgrat que el comportament turístic de la demarcació de Lleida durant aquest estiu es considera molt satisfactori, l’anàlisi de les dades dels 7 primers mesos de l’any no ho és. Els efectes de la pandèmia, amb els diferents nivells de restriccions de mobilitat que hem tingut des de començament d’any fins a pràcticament després de Setmana Santa, han afectat de manera directa el sector.

De gener a juliol de l’any 2021 el nombre de viatgers en el conjunt dels sectors d’allotjament turístic reglat de la demarcació de Lleida ha registrat un decreixement del 43% amb relació al 2019, mentre que les pernoctacions han patit una davallada d’un 36%, amb un nivell d’afectació que no ha estat igual per a tots els sectors. Així, mentre que el càmping, amb una clara implantació a les zones del Prepirineu i el Pirineu i amb una activitat més concentrada en períodes de vacances de Setmana Santa i també d’estiu, ha experimentat un important creixement en aquests 7 mesos d’un 8% en el nombre de viatgers i d’un 22% en la xifra de pernoctacions, la resta de sectors presenten un balanç negatiu. El turisme rural arrossega una pèrdua de pernoctacions d’un 16% amb relació al 2019, els apartaments turístics d’un 32% i els establiments d’hoteleria, el sector més perjudicat, d’un 53%.

Comparteix

També t'interessarà