Paxlovid, l'antiviral oral contra la Covid-19: Què és i com funciona?

REDACCIÓ
29-03-2022
  • Paxlovid, l'antiviral oral contra la Covid-19: Què és i com funciona?

Avanços en el tractament contra la COVID-19

Paxlovid, de Pfizer, és un fàrmac antiviral per a tractar la COVID-19 que ja està autoritzat per a ser comercialitzat a la Unió Europea.

Va ser a la fi de gener quan la Comissió Europea va autoritzar la comercialització de Paxlovid. Igual que va succeir amb les vacunes anticovid, Paxlovid ha rebut una autorització condicional, és a dir, Pfizer haurà de presentar a l'Agència Europa del Medicament la informació extra sol·licitada.

Paxlovid arriba a Espanya

Paxlovid estarà ja disponible durant els pròxims dies. El Ministeri de Sanitat ha anunciat recentment que ja arriben a Espanya els primers tractaments adquirits. Concretament, el Ministeri ha comprat Paxlovid a bastament per a tractar a 344.000 persones i el dilluns 28 de març arribarà el primer enviament amb 11.900 tractaments que es distribuiran entre les diferents Comunitats Autònomes. S'espera que la companyia completi el repartiment en dies successius fins a aconseguir els 50.000 primers tractaments disponibles en aquest primer trimestre de l'any.

Què és i com funciona Paxlovid?

Paxlovid és un tractament antiviral oral a base de dos principis actius diferents: PF-07321332 i ritonavir.

El primer és realment el responsable de l'acció antiviral d'aquest medicament, ja que s'encarrega d'inhibir un enzim necessari per a la replicació del virus.

El ritonavir, per part seva, actua inhibint l'enzim que degrada el PF-07321332 i garantint que el nivell en sang d'aquest principi actiu sigui l'adequat.

Primer mèdicament anticovid per a prendre a casa

Paxlovid està indicat per al tractament de la COVID-19 en adults que no requereixen oxigen suplementari, però que presenten risc d'evolucionar a un quadre greu.

Paxlovid requereix recepta mèdica.

Perquè aquest tractament sigui efectiu, cal començar a prendre'l al més aviat possible després del diagnòstic i en qualsevol cas dins dels primers 5 dies després de l'aparició dels símptomes.

Com es pren?

Paxlovid és un medicament que es consumeix per via oral.

En la caixa de Paxlovid hi ha dos tipus de comprimits: els que contenen 150 mg de PF-07321332, de color rosa i els que contenen 100 mg de ritonavir, de color blanc.

La dosi que cal prendre són 300 mg de PF-07321332 i 100 mg de ritonavir dues vegades al dia durant 5 dies, és a dir, dos comprimits roses i un blanc junts al mateix temps al matí i a la nit, durant 5 dies.

Els comprimits es poden prendre amb menjar o sense, però s'han d'empassar enters, res de mastegar-los, trencar-los o triturar-los.

La fitxa tècnica d'aquest medicament recomana que, si una vegada començat el tractament, l'estat del malalt de covid s'agreugés fins a requerir hospitalització, es completi els 5 dies de tractament.

Alguns pacients amb problemes renals hauran de reduir la dosi de PF-07321332 a la meitat i continuar amb la dosi normal de ritonavir. Els malalts renals greus o de pacients amb malaltia hepàtica greu no podran prendre aquest medicament.

És Paxlovid eficaç contra el coronavirus?

En l'assaig clínic que ha permès la seva aprovació s'ha vist que Paxlovid, quan s'administra dins dels primers 5 dies des de l'inici dels símptomes, redueix la probabilitat d'ingrés hospitalari o mort en un 88% en persones adultes amb COVID-19 que presenten almenys un factor de risc per a evolucionar a COVID-19 greu (és a dir, tenir més de 60 anys, patir diabetis, sobrepès, malaltia pulmonar crònica, immunosupressió, malaltia cardiovascular, hipertensió, càncer, malaltia renal, ser fumador...).

Efectes adversos de Paxlovid

Es van observar efectes adversos freqüents fins 34 dies després d'haver administrat l'última dosi, en particular disgèusia (alteració del sentit del gust), diarrea, mal de cap i vòmits.

El principal problema: les interaccions amb medicaments

El ritonavir interacciona amb molts medicaments, la qual cosa suposa el principal obstacle perquè el metge pugui prescriure Paxlovid.

En alguns casos el resultat de la interacció és tan greu que els pacients que estiguin prenent aquests medicaments no podran prendre Paxlovid, ni tan sols interrompent la seva ingesta (els medicaments romanen en el cos durant un temps abans d'eliminar-se i això impedeix començar el tractament anticovid).

En altres casos, on la interacció no és tan greu, serà necessari: interrompre el tractament durant uns dies, modificar la dosi del medicament afectat, monitorar amb analítiques de sang la concentració del medicament, romandre vigilant per la possible aparició d'efectes adversos.

Qui prengui píndoles anticonceptives, haurà d'utilitzar mètodes anticonceptius addicionals, perquè Paxlovid redueix l'eficàcia dels anticonceptius orals a base d'etinilestradiol.

En total hi ha més de 40 medicaments totalment contraindicats, i més de 80 amb els quals cal tenir precaució: la llista completa apareix en la fitxa tècnica i en el prospecte de Paxlovid. A més, segons informa l'Agència Europea de Medicaments, Pfizer farà disponible en el seu web una eina en línia que permetrà als usuaris comprovar si existeixen interaccions amb la medicació habitual i a la qual es podrà accedir directament escanejant el codi QR que apareixerà en la caixa de Paxlovid.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta