Pobresa energètica: què fer si no puc pagar les factures de l'aigua, el gas i la llum?

REDACCIÓ
Publicat: 
28-04-2022
Actualitzat: 11-05-2022 12:00
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Pobresa energètica: què fer si no puc pagar les factures de l'aigua, el gas i la llum?

La llei protegeix les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i agua potable per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses no podran interrompre els subministraments quan es produeixen impagaments, quan hi ha risc d’exclusió residencial. 

Les persones o unitats familiars amb risc d'exclusió residencial tenen ingressos inferiors a:

  • 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona).
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. 

Excepcionalment, si els ingressos són superiors però hi ha un risc imminent de perdre l'habitatge també es pot demanar al servei social que valori si la persona o unitat familiar es pot incloure en la situació de risc d'exclusió residencial.
Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas, també s’apliquen a les cases en què, tot i no complir els requisits d’ingressos, hi viu alguna persona afectada per dependència energètica (persones que necessiten màquines assistides per sobreviure).  
Les administracions públiques han d'arribar a acords o convenis amb les companyies subministradores d'aigua potable, de gas i d'electricitat per garantir que concedeixen ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o que els apliquen descomptes notables en el cost dels consums mínims.

Els beneficiaris del bo social tenen un període de quatre mesos per pagar les factures impagades. Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre a partir del 16 de setembre les companyies han de mantenir a aquests consumidors durant sis mesos més un subministrament de confort (subministrament mínim vital) amb 3,5 kWh de potència.

Fins al 30 de setembre de 2022 també continua vigent la prohibició del tall de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) per a llars vulnerables.

Les famílies nombroses no caldrà que el renovin. Disposaran de bo social, mentre siguin família nombrosa. En la resta de casos, tindrà una durada de dos anys. La comercialitzadora, dos mesos abans que finalitzi, haurà de comprovar que els sol·licitants segueixen complint els requisits. En cas afirmatiu, es renovarà automàticament.

Mesures excepcionals per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19

Amb caràcter excepcional des del 30 de setembre de 2020 poden demanar el bo social les persones titulars del subministrament o alguna de les persones que formen part de la seva unitat familiar si estan en situació d'atur, d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o si han vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures, en el cas de ser empresari, o per afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

Quan es tramiti el bo social s'ha d'emplenar una declaració responsable en què les persones sol·licitants manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, i els ingressos de la unitat familiar. 

Els descomptes en la factura de la llum són del 60% per als consumidors vulnerables i del 70% si són vulnerables severs. Aquests descomptes finalitzaran el 30 de juny de 2022.

Fins al 30 de setembre de 2022 també continua vigent la prohibició del tall de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) per a llars vulnerables.

Què cal fer si es rep un avís d'impagament d'una factura?

En l'avís d'una factura impagada, l’empresa subministradora demanarà a les persones consumidores que l'autoritzin a utilitzar les seves dades personals amb l'única finalitat de sol·licitar als serveis socials municipals un informe per saber si es troben en situació de risc d'exclusió residencial.

Cal adreçar-se als serveis socials de cada municipi. Els serveis socials han d'emetre l'informe en el termini de 15 dies des de la sol·licitud per part de l'empresa subministradora. 

En alguns casos, com a l'Ajuntament de Barcelona, els municipis disposen de punts d’assessorament energètic per informar i gestionar sobre el dret d’accés als subministraments bàsics.

Si les persones no es presenten davant els serveis socials en el termini màxim de 2 mesos, aquests serveis informen a les empreses subministradores que no poden acreditar si es troben o no en la situació de risc.

En una segona comunicació, si s'envia un avís de tall de subministrament, l’empresa informa que, entenent que no hi ha hagut oposició, s'utilitzen les dades del client per demanar el dit informe als serveis socials municipals. Aquest és el document que ha de determinar si la persona es troba en risc d'exclusió residencial. 

I si hi ha un tall de subministrament indegut?

Si l'empresa subministradora executa el tall malgrat que la persona o unitat familiar es troba efectivament en risc d'exclusió residencial, incomplirà la llei. En aquest cas, cal adreçar-se de nou als serveis socials del municipi perquè se suspengui aquest tall.

També es pot denunciar el tall indegut en el servei públic de consum del municipi o comarca (a les Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor i les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor).

El Codi de consum preveu sancions per a les empreses que incompleixen la llei, que poden constituir infracció administrativa en matèria de defensa de les persones consumidores o usuàries.

Adreces de les Oficines Municipals i Comarcals d'Informació al Consumidor.

Comparteix

També t'interessarà