Quan pot aparèixer un herpes labial?

LLEIDACOM
23-07-2018
  • Quan pot aparèixer un herpes labial?

Hem de saber que qualsevol persona pot presentar herpes labial sempre que hagi estat infectada pel virus anteriorment. L'herpes en sí es tracta d'una infecció vírica que està latent la major part del temps però, en situacions en les quals existeix una “baixada de defenses”, com en un refredat, febre o davant l'exposició solar directa, el virus es pot reactivar i sortir la típica lesió que el caracteritza.

Les lesions provocades per un herpes labial es poden contagiar per contacte directe entre una persona afectada pel virus, predominantment quan té lesions actives, amb una persona sana. Compartir objectes comuns és una de les vies de transmissió. Encara que és més estrany, el contagi també podria tenir lloc quan la persona no té lesions herpètiques.

Una vegada s'adquireix el virus de l'herpes, aquest romandrà per sempre en el pacient encara que la major part del temps estarà en estat latent. Els pacients que presenten moltes reactivacions a l'any poden beneficiar-se d'un tractament oral amb antivirals perquè el virus torni a l'estat latent.
 

DRA. Mª REYES GARCÍA DE LA FUENTE
Dermatòloga de Vithas Lleida
Comparteix

També t'interessarà