Quins factors fan que pugui tornar-me infèrtil?

01-10-2018
  • Quins factors fan que pugui tornar-me infèrtil?

La infertilitat és la impossibilitat d’aconseguir un embaràs tenint relacions sexuals sense protecció durant 1 any. Un 17 % de les parelles en edat fèrtil son estèrils i afecta, per igual, a dones i home. El 40% es de causa femenina, el 40% es de causa masculina i el 20% és de causa mixta o desconeguda. 

El principal factor en el cas de la dona és la edat. A partir dels 35 anys comença a disminuir la fertilitat. Als 38 anys el 50% de dones son estèrils, i als 40 anys les possibilitats d’embaràs són d’un 20%. En el cas dels homes la edat afecta menys. I el que més afecta, en general, són els factor ambientals, com la contaminació, els tòxics que es respiren i es mengen, a més del tabac i l’alcohol.

Hi ha diferents tècniques de reproducció assistida, segons la causa de la esterilitat la solució serà diferent per a cada parella. L’èxit dels tractaments es basa en la individualització i valoració de cada cas en concret.

Com a curiositat, segons la S.E.F (Sociedad Española de Fertilidad), entre el 15-17% de les parelles espanyoles (un total de 800.000) són infèrtils. Segons la OMS, 50 millons de parelles a nivell mundial són infèrtils. Als països més pobres, les causes venen donades per infeccions de transmissió sexual que produeixen obstrucció de les trompes de falopi. Mentre que en els països desenvolupats, l'edat i la tendència a retrassar la maternitat disminueix la quantitat i qualitat dels òvuls.

DRA. GEMMA VALLS I RICART
Ginecòloga i Directora del Instituto de Reproducción CEFER Lleida 
Etiquetes: 
Comparteix

També t'interessarà

Enquesta